1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 210 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi  digitalisert en tekst fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 1 utgitt av Forlaget Oktober 1978. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Strategiske problemer for den revolusjonære krigen i kina

Utdrag:

Lovene for krig er et problem alle som leder en krig må studere og løse.

Lovene for revolusjonær krig er et problem alle som leder en revolu­sjonær krig må studere og løse.

Lovene for revolusjonær krig i Kina er et problem alle som leder revo­lusjonær krig i Kina må studere og løse.

Vi står nå oppe i en krig. Krigen vår er en revolusjonær krig. Og den revolusjonære krigen vår blir ført i Kina, som er et halvkolonialt og halvføydalt land. Derfor må vi ikke bare studere de allmenne lovene for krig, men de særegne lovene for revolusjonær krig, og de enda mer sær­egne lovene for revolusjonær krig i Kina.

Det er velkjent at når du gjør et eller annet, må du forstå hvilke om­stendigheter som faktisk foreligger, hvilken karakter saka har og hvilken sammenheng den står i til andre ting. Ellers kan du heller ikke vite hvordan du skal gjøre det, eller greie å gjøre det bra.

Krig er den høyeste kampforma som blir brukt for å løse motsigelser mellom klasser, nasjoner, stater eller politiske grupper når de har utvik­la seg til et bestemt nivå, og kriger har det vært helt sia privateiendom­men og klassene oppsto. Om du ikke forstår hvilke omstendigheter som faktisk foreligger, hvilken karakter krigen har og hvilken sammenheng den står i til andre ting, kan du ikke forstå lovene for krig, vite hvordan du skal lede krig eller klare å seire.