1

Demonstrasjoner for Palestina over hele landet

Sist uke var preget av store demonstrasjoner i de fleste byer i Norge, i solidaritet med Palestina som nå er under harde angrep av den folkemorderske staten Israel. Kampkomiteen har skrevet rapporter fra demonstrasjoner i Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand som vi gjengir under:

Demonstrasjon og Nakba-markering i Kristiansand 

Torsdag 13. mai arrangerte aktivister fra Kampkomiteen sammen med Antirasistisk Agder, Palestinsk Forening, IMT, RU, SU, Rødt og NKP ei solidaritetsmarkering i Kristiansand. Over 200 mennesker i alle aldre møtte opp, og det vaia en mengde palestinske flagg i byens hovedgate. Flere hadde også med plakater med budskap som “It’s not a conflict, its a genocide”, “To stand with palestine is to stand with humanity” og “Free Palestine”.

Markeringa begynte med avspilling av Long Live Palestine. Deretter var det flere appeller, og mellom appellene blei det ropt slagord for frihet til Palestina og mot Israel. Det offisielle programmet blei avslutta med allsang av Leve Palestina, men stemninga fortsatte å stige med palestinsk musikk og rop av slagord. Etter ei stund gikk demonstrasjonen over til et spontant tog som gikk gjennom gågata. Blant demonstrantene var mange barn og de deltok ivrig som flaggbærere som leda an toget, og med å rope slagord i megafonen. Toget gikk opp til torvet der flere benytta anledninga til å ta ordet på scenen, og demonstrasjonen fortsatte med slagord, musikk og ei stemning prega av kampvilje og samhold.

Aktivister fra Kampkomiteen deltok også på Nakba-markering lørdag 15. mai. Dette var ei punktmarkering arrangert av Palestinsk forening. Folk var blitt oppfordra til å følge markeringa digitalt. Likevel var en del møtt opp for å vise sin støtte, og det var appeller, musikk, sang og god stemning.

Nakba-markering i Bergen

Lørdag den 15. deltok Kampkomiteen på Nakba-markering på Torgallmenningen i Bergen. Markeringen var arrangert av Fatah, Palestinakomiteen og flere andre organisasjoner. Flere hundre tok til gatene for å delta i markeringen. Folk hadde med seg palestinske flagg, palestinaskjerf og plakater med slagord som “From the River to the Sea – Palestine Will Be Free”, “Free Palestine” og flere andre. 

Markeringen var fra første stund preget av sinne og avsky mot Israels folkemord mot Palestina. Før programmet startet begynte folkemengden å rope salgordet “Boikott Israel – Fritt Palestina” og deretter taktfulle slagord på arabisk. På programmet var det syv taler og diktopplesing, appeller blei holdt av Fatah, Palestinakomiteen, Det Palestinske Huset, Rødt, Kampkomiteen og flere andre organisasjoner. En taler løftet særlig fram at for å befri sitt moderland må palestinere drive Israel ut med makt. Folkemengden brøt flere ganger under appellene ut i slagord. I Kampkomiteens appell blei massenes heltemodige motstand mot den fordrivelsen som nå foregår i Jerusalem. At i møte med denne motstanden slipper Israel sin maske, som i angrepet mot sivile som ba i Al aqsa moskeen, hvor flere hundre ble skadd. Appellanten løftet også fram at selv om det ser sånn ut, er det ikke helt mørkt, vi har nådd et bristepunkt. Folk har tatt til gatene, ikke bare i Palestina men i flere andre land. 

Etter programmet fortsatte folkemengden å rope taktfulle slagord og vise sitt hat mot okkupanten Israel. 

Demonstrasjon i Oslo

Hundrevis av mennesker deltok i en demonstrasjon foran Stortinget fredag 14. mai. Det ble holdt appeller i nesten to timer, blant annet av flere politikere. Demonstrantene ropte slagord underveis i markeringa og etter den var over begynte en uanmeldt demonstrasjon som trakk med seg store deler av deltakerne i et tog opp Karl Johan og mot den israelske ambassaden. Politiet hadde satt opp barrikader, og demonstrantene sto der ei stund før de gikk til Jernbanetorget. Flere hundre deltok her. Det ble ropt slagord, og det var mye energi og sinne blant demonstrantene. 

Demonstrasjon i Trondheim

Lørdag 15. mai deltok aktivister på en punktmarkering til støtte for Palestinernes motstandskamp. Flere organisasjoner samt enkeltindivider var til stede. Det ble delt ut flygeblad og holdt appeller. Tilskuerne fikk mulighet til å ta ordet. Blant dem var ei palestinsk kvinne som følelsesladet fortalte hvordan hun nå frykter for sin families liv i Gaza. Vi avsluttet markeringen med å synge Internasjonalen. En av arrangørene sier det var ca. 100 tilstede, noe som må sies å være bra med tanke på at mobiliseringa kom i gang dagen før. 


Det er blitt holdt flere appeller på vegne av Kampkomiteen under demonstrasjonene den siste uka. Vi avslutter med et utdrag fra en av appellene:

Det Israel ikke innser er at de graver sin egen grav
For hver tåre en mor feller for sitt døde barn vanner motstandens tre
For hver drepte mor, far, søster, bror – Er bensin på opprørets bål
For hver familie Israel fordriver
For hvert menneske Israel lemlester
For hvert barn israel dreper
Så smir de framtidens motstandsmenn- og kvinner
Med en kampånd som verden aldri har sett maken til
Frihet for Palestina i vår levetid!
Fram for en ny intifada!

Les mer: