1

Trondheim: Propaganda for folkekrigen i Peru

Tjen Folket Media har mottatt bilder og rapport fra propaganda i anledning initieringen av folkekrigen i Peru den 17.mai 1980. 17. mai er en viktig merkedag for Perus Kommunistiske Parti og den internasjonale kommunistiske bevegelsen.

Vi har i tillegg fått bilder av graffiti til støtte for Palestina med slagordet «Knus Israel, leve Palestina!»

Trondheim: Flere slagord satt opp

I forbindelse med årsdagen for initieringen av folkekrigen ble det satt opp slagord øst i Trondheim. 

Les mer: