1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 210 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi  digitalisert en tekst fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 1 utgitt av Forlaget Oktober 1978. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Ei erklæring til Chiang Kai-sheks erklæring

Utdrag:

I Xi’an godtok Chiang Kai-shek kravet om å gjøre motstand mot Japan, som blei satt fram av generalene Zhang Xueliang og Yang Hucheng og folket i nordvest. Som en begynnelse har han gitt borgerkrigstroppene ordre om å trekke seg tilbake fra provinsene Shaanxi og Gansu. Dette betyr at Chiang er i ferd med å endre den feilaktige politiske linja han har fulgt det siste tiåret.[1] Det er et slag mot intrigene de japanske imperia­listene og den kinesiske «straffe»-gruppa[2] har drevet med for å få i stand en borgerkrig, hisse til splittelse, og få Chiang drept under Xi’an- hendinga. Vi kan alt se at de er skuffa. At Chiang Kai-shek begynner å våkne, kan også være et varsel om at Kuomintang er villig til å gjøre slutt på den feilaktige politiske linja det har fulgt i ti år.