Grup Yorum: Konsert 21. mai 2021

Vi har tidligere skrevet om konserten Grup Yorum skulle hatt i Paris i april. Den måtte utsettes, men er nå gjennomført, og hele konserten kan sees her.