1

USA overvåket politikere via Danmark

Igjen er det avslørt at yankee-imperialismens overvåkingstjeneste NSA har spionert på sine europeiske allierte. Gjennom en avtale med Danmark har USAs etterretning samlet enorme mengder data og drevet målrettet overvåking av en rekke europeiske politikere.

Både Sverige og Norge er rammet, men også tyske og franske ledere – slik det også tidligere er blitt avslørt. Både svenske og tyske ministere har gått hardt ut mot overvåkingen, mens den norske forsvarsministeren som vanlig har vært mer forsiktig.

Overvåkingen kan anvendes til å trekke noen lærdommer. For det første viser den igjen det enorme omfanget av USAs overvåking, særlig av internett og telefoni. For det andre viser det USAs posisjon som hegemonisk supermakt, og hvordan de bruker sine allierte til å fremme egne interesser, også på bekostning av disse. Det som definerer en supermakt er nettopp muligheten til slik dominans overfor imperialister som ikke er supermakter. For det tredje viser det rivaliseringen mellom imperialistene, også mellom de som inngår i NATO, og da særlig mellom USA og Tyskland, som har sine egne ambisjoner om å i framtida bli en supermakt, og USA og Frankrike.

De to sistnevnte europeiske stormaktene er i mange sammenhenger allierte med USA, men de er også direkte konkurrenter i mange andre. For eksempel kommer det tydelig til uttrykk i Nord-Afrika og Sahel-beltet, hvor USA og Frankrike er rivaler, og i Tysklands ordkrig med USA over Nord Stream 2, en planlagt rørledning for russisk gass til Tyskland. Dette er uttrykk for at tilstanden mellom imperialistene er både konkurranse og konspirasjon, slik formann Gonzalo har slått det fast, og at motsigelsen imperialistene imellom skjerpes.

Det er Danmarks Radio som har avslørt via hemmelige kilder at USA har drevet målrettet spionasje gjennom dansk-amerikansk samarbeid, hvor etterretningsdata først er behandlet i danske Forsvarets Efterretningstjeneste.

Referanser

Sterke reaksjoner fra flere land etter medieoppslag om politiker-overvåking via danske fiberkabler

Kilder til Danmarks Radio: USA har spionert på norske politikere fra Danmark

Sverige krever svar fra Danmark etter avsløringer om spionasje