1

Østerrike: Frigjøringsjubileum

Publisert av Antifaschistische Aktion – Infoblatt 22.05.2021


76-årsjubileet for frigjøringa fra nazifascicmen:
Minneseremoni i konsentrasjonsleiren Mauthausen.

Det var 76-årsjubileet for dagen for frigjøringa fra nazifascismen. Årets offisielle minneseremoni blei avholdt forrige helg 16. mai. I tillegg til delegasjonene fra mange land deltok også antifascister og revolusjonære fra Østerrike. Ei gruppe antifascister organiserte også ei minnemarkering for kommunisten Hermann Köhler, som blei myrda i Mauthausen konsentrasjonsleir i april 1945.

Antifascister og revolusjonære som deltok i minnemarkeringa hadde et banner der det sto «Fram med arbeiderklassens røde enhet mot fascisme og imperialisme!» Det er rapportert om at dette møtte mye bifall og mange tok bilder av det. I den samme blokka blei det båret et banner fra den tyrkisk-kurdiske migrantorganisasjonen Partizan, mot fascisme og imperialisme. Mange røde flagg, samt et banner som tok opp de aktuelle spørsmålene i klassekampen som arbeidsledighet, demokrati og sosiale kutt blei også båret.

Antifascistene holdt internasjonalismen i hevd ved å ta bilde foran monumentene til de bulgarske og jugoslaviske frihetskjemperne. En arbeider stilte seg tydelig for disse handlingene: «Dette er viktig fordi det er to av de landene der østerriksk kapital bedriver ondskap, og det kreves en internasjonal rød enhet av arbeidere her.»

Etter den offisielle delen var det tale ved det sovjetiske monumentet, der spesielt to mestere blei holdt høyt: Ibrahim Kaypakaya og Hermann Köhler. Ibrahim Kaypakkaya som kommunisten hvis arbeid fortsetter å lede revolusjonen i Tyrkia / Nord-Kurdistan. Hermann Köhler som en kommunist som ga sitt liv for kampen mot nazifascisme, for et fritt Østerrike og for den sosialistiske revolusjonen.

“Vi viet årets frigjøringsdag, full av klassestolthet, til vår viktige mester Hermann Köhler, som var en av de 12 heltene i sentralkomiteen til det kommunistiske partiet i Østerrike. Han blei myrda av nazidyrene her i Mauthausen bare noen få dager etter frigjøringa av Wien. Mange kjenner ham ikke, vi ønsket å endre det med denne markeringa», sa en aktivist som holdt en tale om ham og hans liv. Kommunisten Hermann Köhler var medvirkende til å bygge opp og organisere motstanden i Østerrike. «Hermes,» som Hermann Köhler også blei kalt av kameratene, blei fra tidlig alder prega av sin standhaftighet og store organisatoriske talent. (Les mer her.)

En annen aktivist rapporterte: ”Det som skuffet oss alle: Dagens KPÖ reiste i 2001 et minnesmerke for de som blei drept i april 1945, men uten å nevne kamerat Köhler. Dette bekrefter nok ei gang hvor lite KPÖ i dag har til felles med partiet fra den gang, da det fremdeles var heilt i henda på proletariatet. Det var ikke bare de som deltok i markeringa som syntes det var ille, også folk som kom forbi kritiserte det. For eksempel kritiserte et filmteam som lagde en dokumentar om håndteringa av minnet og historia, måten KPÖ takla dette eksemplet med si ega historie. Det blei imidlertid framheva som veldig positivt at dagens antifascister holder minnet og arven til Hermann Köhler i live.»

Aktivistene tok også tydelig parti med de kjempende bøndene i Brasil. Foran Sovjetunionens monument, som symboliserte viktigheten av den internasjonale unionen, blei det tatt et bilde i solidaritet.

«Det var et av de sterkeste minnene jeg noensinne har opplevd her,» sa en aktivist. «I tillegg til de vellykka internasjonale solidaritetsaksjonene, var det spesielt minnet om kamerat Hermann Köhler som er for oss alle et viktig og stort forbilde og gjorde at vi reiste hjem fulle av revolusjonær optimisme, sjøl fra et skrekkens sted som dette!»

Død over fascisme, frihet for folket!

Herman Köhler, helten i KPÖs sentralkomité, brenner evig i proletariatets hjerte!

Internasjonal solidaritet!

Alexander G.