1

Bok: «Hvordan stålet ble herdet» av Nikolaj Ostrovskij

Hvordan stålet ble herdet er en spennende roman og en lærebok for alle kommunister under dannelse. Den gir konkrete og rørende eksempler på hva som kreves av kommunister.

Det mest dyrebare mennesket eier er livet. Vi har bare ett liv og vi må leve det slik at det ikke er altfor pinefullt å tenke tilbake på målløst gjennomlevde år, at en ikke skammer seg over en ussel og smålig fortid, at en kan si når en dør: hele livet og alle kreftene har jeg gitt til det vakreste i verden — kampen for menneskehetens frigjøring. Og en må skynde seg å leve. En tåpelig sykdom eller et eller annet tragisk ulykkestilfelle kan jo gjøre slutt på livet.

Nikolaj Ostrovskij

Hvordan stålet ble herdet av Nikolaj Ostrovskij er en annen bok, anbefalt til unge proletarer. Vi har mange kamerater av Pavel Kortsjagin-typen, modige og offervillige, som gjør sin plikt med integritet og disiplin. Vår fane er rød, den er stenket av blodet til de som ofret seg og de som vil fortsette å ofre, fortsette å holde den oppe… og våre dråper vil flyte sammen med deres og alltid holde den levende, alltid flammende, alltid skinnende. 

Kamerat Laura

Nikolaj Ostrovskij

Hvordan stålet ble herdet av Nikolaj Ostrovskij (1904 – 1936) er en av den sosialistiske realismens klassikere, og en av verdens mest solgte bøker. Boka blei først utgitt som serie i det månedlige tidsskriftet Molodaya Gvardiya (Den unge garde), og som bok i 1936. Den ble først utgitt i 1950 på norsk av Falken Forlag og har siden blitt utgitt i to opplag av Oktober Forlag på 70-tallet. Boka kan finnes i flere antikvariat, bibliotek og digitalt i AKPs arkiv

Nikolaj Ostrovskij som soldat i Den røde armé

Nikolaj Ostrovskij ble født i landsbyen Viliia i Ukrain. Under borgerkrigen i Sovjetunionen sluttet han seg i en alder av 14 år til Komsomol (Det kommunistiske ungdomsforbund) og den røde armé i 1918. Han ble hard skadd under borgerkrigen, men fortsatte sitt arbeid for Komsomol og ble siden tatt opp som medlem i bolsjevikpartiet. Skadene han fikk under borgerkrigen førte til at han til slutt ble lam og blind. Til tross for dette sto han standhaftig i kampen for partiet og sovjetmakten. Det var på grunnlag av denne standhaftigheten og kampviljen han skrev Hvordan stålet ble herdet. Boka er på mange måter en selvbiografisk roman som skildrer livet til kamerat Ostrovskij som døde i en alder av 32 år i 1936 i tjeneste av partiet.

Hovedkarakteren vi møter i boka er Pavel Kortsjagin fra den ukrainske byen Sjepetovka. Pavel vokser opp i harde kår i en proletarisk familie, med sin mor og eldre bror Artjom som jobber som både låsesmed og montør. Pavel blir fra tidlig alder tvunget til å begynne å arbeide, da han blir kastet ut av skolen han går på. Han får jobb på et jernbaneverksted, og det er her han først møter kapitalismens nådeløse utbytting og utnyttelse av mennesker. Her blir han blant annet fysisk mishandlet, og blir vitne til seksuell utnyttelse av unge servitører. Dette leder til at broren hans Artjom skaffer han en jobb ved elektrisitetsverket.

Under den første verdenskrig og borgerkrigen opplever Pavel at hjembyen blir okkupert av fiendtlige styrker. Boka skildrer arbeiderens motstand mot okkupasjonen, gjennom streiker og sabotasje, først mot tyske styrker, deretter mot hvitegardister som utfører pogromer mot den jødiske befolkningen. Boka tegner et tydelig bilde av de forferdelige forholda for folket under tsaren og de bestialske handlingene til de hvite. Den gir også god innsikt i hvordan de røde partisanene og den røde armé opererte, og hvor godt de behandlet befolkningen når de frigjorde byene, samt hvordan de organiserte hele folket og ungdommen. 

Russisk bokomslag av «Hvordan stålet ble herdet» med portrett av Ostrovskij.

Det er under disse forholda av utbytting, okkupasjon og kampen ført av partisanene og den røde armé at Pavel slutter seg til det kommunistiske ungdomsforbundet og Den røde armé. Under borgerkrigen blir han hardt såret, men på tross av dette fortsetter han iherdig i arbeidet i Komsomol. I dette arbeidet blir han en dyktig organisator og leder. Han kaster av seg all borgerlig individualisme og vier livet til partiet og revolusjonen, selv om han har fått varige mén som svekker helsen hans. 

Hvordan stålet ble herdet er en spennende roman og lærebok for alle kommunister under dannelse. Den gir konkrete og rørende eksempler på hva det kreves av kommunister. Offerviljen og blodet som har blitt gitt i kampen for sosialismen, viser hvordan stålet ble herdet, hvordan legioner av proletariske revolusjonære med vilje av stål, forkastet fullstendig den borgerlige individualismen til fordel for kollektivet og partiet, i kampen for kommunismen. 

Les mer om sosialistisk realisme: