1

Solidaritetsinitiativer stiftet i Frankrike og Østerrike

Vi har oversatt denne artikkelen fra våre kamerater i New Epoch Media, publisert den 05.06.21


Frankrike/Østerrike – Solidaritetsinitiativer stiftet til støtte for LCP i Brasil

I denne artikkelen vil vi introdusere for leserne våre to viktige solidaritetsinitiativer som har blitt grunnlagt som følger av oppfordringen fra Fattigbøndenes forbund (LCP) i Brasil til internasjonal solidaritet for å forhindre en planlagt massakre mot de kjempende bøndene i Manoel Ribeiro-leiren. De to initiativene i Frankrike og Østerrike er et viktig tegn på internasjonal solidaritet, for å utvikle solidaritet for å styrke demokratiske og antiimperialistiske krefter som støttespillere for den rettferdige kampen til fattige og landløse bønder i kampen mot de store landeierne og imperialismen.

Frankrike: Komiteen Nye Brasil

I den følgende videoen kan du se aktiviteter utført av Komiteen Nye Brasil, som organiserte en aksjon mot det brasilianske konsulatet i Lyon for å fordømme den reaksjonære kampanjen som  guvernøren i Rondônia fører mot bøndene. Bilder fra kampene i Brasil er også vist i videoen.

Aktivister fra Komiteen Nye Brasil hang opp plakater med teksten “Solidaritet med den revolusjonære bondebevegelsen i Brasil! og “Lenge leve LCP!” På mindre plakater var det skrevet “Ned mde slakteren av Santa Elina, lenge leve den revolusjonære bondebevegelsen! Brasil står ovenfor en stor revolusjon!”

I forkant har det vært aktiviteter i byen Lyon der banner og løpesedler ble brukt for å spre de retttferdige krava i solidaritet med bondebevegelsen i Brasil.

Her er lenke til nettsida for komiteeen: https://comitenouveaubresil.wordpress.com/

Østerrike: Brasil Solidaritetsinitiativ

Etter at LCP utlyste behovet for internasjonal solidaritet har demokratiske, antiimperialistiske og revolusjonære krefter opprettet “Brasil Solidaritetsinitiativ” og publisert “Opprop mot den planlagte massakren mot Manoel Ribeiro-leiren: Forhindre massakren av fattigbøndene!” Oppropet har blitt signert av mer enn 27 offentlige personer i Østerrike: Fagforeningsfolk, journalister, forskere, kunstnere, forfattere og mange flere. Katolske initiativer signerte også oppropet. Signaturene viser den brede solidariteten som ble utviklet i Østerrike og er viktig for å forhindre massakren og for å støtte kampen til fattige og landløse bønder i Brasil.

Her er lenke til nettsida for initiativet: https://brasiliensolidaritaet.wordpress.com/

Mange solidaritetsaksjoner med utført, samt en demonstrasjon foran den brasilianske ambassaden i Wien, som ble støttet av offentlige personer og aktivister fra initiativet. Vi vil også fremheve solidariteten fra småbønder i Østerrike, som publiserte en solidaritetsuttalelse og utførte aksjoner.

Å utvikle internasjonal solidaritet også som en del av å utvikle enhet og kamp for undertrykte og utnyttede i eget land er en viktig del av proletar internasjonalisme. Solidaritetsinitiativene vi presenterte viser at arbeiderne og de demokratiske personene fra de imperialistiske landene står skulder ved skulder med kampen til de fattige og landløse bøndene i Brasil, og støtter deres kamp mot føydalisme, imperialisme og byråkratkapitalisme.

Lenge leve den internasjonale solidariteten!