1

Hellas: Kamp for arbeiderrettigheter

I forrige uke var det generalstreik i Hellas. Det har vært flere demonstrasjoner og titusenvis har marsjerte gjennom gatene i flere greske byer i protest mot en ny lov som rammer arbeideres rettigheter.

Loven som blei vedtatt 16. juni har blant annet økt tillatte arbeidstimer i uka fra 40 til 50, åpna for søndagsarbeid og innskrenka streikeretten. New Epoch Media skriver at massene med rette tar med seg sinnet sitt ut på gata. Streiken viser at arbeiderne ikke aksepterer denne reformen som bare er i kapitalismens tjeneste, men reagerer med kamptiltak for å forhindre reformen. Ei kvinne sa om den planlagte loven: «Den planlagte reformen går imot arbeidende mødre. Hvordan kan man jobbe og være mor samtidig hvis disse fleksible arbeidstidene innføres? Dette er på bekostning av vår mentale og fysiske helse.»

Peoples Dispatch har lagt ut en video fra protestene: