1

Mexico: Til minne om kamerat Hernández

Bilde: Veggmaleri fra Bremen i Tyskland til ære for kamerat Saúl Morales Hernández.

Vi har oversatt dette minneordet skrevet av kamerater i Mexico om deres avdøde kamerat Saúl Morales Hernández. Teksten er oversatt etter Dem Volke dienens oversettelse med hjelp av den spanske originalteksten.


"Du levde som du ville, kjempende og i kampen. Din beslutning var så fast at selv ikke døden kunne beseire deg. Til minne om vår elskede kamerat, militant i Sol Rojo og medlem av pressekomissjonen.
Saúl Morales Hdez.
10/06/2021
Kamerat ‘Chino Pelón’
Våre oppriktige kondolanser til hans familiemedlemmer og adjø kamerat!"

Den 10. juli 2021, sluttet hjerte til en kjempende arbeider å slå. Han er en av de proletarer med den fantastiske evnen til å omfavne revolusjonær teori slik at han kan legemliggjøre den i sitt daglige liv og sette den ut i praksis. 

Kamerat Saúl Morales Hernández, kjærlig kjent blant Sol Roja-militante som “Chino Pelón” har forlatt oss, forlatt sin kamp godt til stede blant klassen og folket. 

Saúl  var en arbeider i tappebransjen, han var en del av promotørkjernen i Federación Intersindical på H2O-tappeanlegget for renset vann. Der ledet han kampen for fri fagorganisering. Sammen med de arbeidende massene i tappeselskapet, hvor det faktisk brøt ut en streik, krevde han registrering av fagforeningen til arbeidsmyndighetene. Og senere, når fagforeningsledelsen, som han var en del av, ble sagt opp, ledet han en sit-in demonstrasjon ved byens hovedtorg med sitt røde og svarte flagg på sine skuldre. 

På tross av det midlertidige nederlaget, når sjefene og staten påtvang en utnevnt fagforeningsleder fra CROC(Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos), bestemte Saúl og en håndfull bevisste kamerater å kjempe mot den uberettigede oppsigelsen og fortsatte å agitere klandestint på fabrikken. 

Kanskje, i ordene til León Chávez Terxeiro, “var det kanskje for tidlig og få personer gikk inn i den organiserte kampen”. Men kamerat Chino Pelón mistet aldri tillit til kreftene til klassen som han tilhørte både i kjøtt og sinn. Han levde for å gi seg selv til klassen sin, han smeltet sammen sin skjebne med den. 

Saúl fortsatte som aktivist i fagforeningen, han ga sin solidaritet til kampene og streikene til utdannings- og helsearbeidere, han viste solidaritet med søppelmenn og søppelsankere. Han deltok i kampene til sin egen fagforening og flere andre fagforeninger.

Når øyeblikket kom til å ta faste standpunkt, gikk kamerat Chino Pelón veien for å bryte med revisjonismen og omfavnet maoismen fast og konsekvent. “Vi er kinesiske til kjernen” sa han mens han slapp ut en latter som flommet over alt. 

Rank var han også da han besteg barrikadene i Hacienda Blanca, stoppet fremmarsjen til føderalpolitiet den 19. juni, 2016. Kastet tilbake gassgranater, veiledet ungdommen, og slåss mot tyranniet.

“Vi er ikke lenger de samme som vi var i går” tordnet stemmen hans i den konstituerende forsamlingen til den demokratiske organisasjonene vår. 

“Vi kan ikke tillate oss å bli det samme som velgere og forhandlere,” tordnet stemmen hans under den første offentlige handlingen til vår militante organisasjon.

Saúl Morales Hernández, overbevist over nødvendigheten av å agitere programmet til den nydemokratiske revolusjonen, sluttet seg fullt til arbeidet for Presse- og propagandakommisjonen. 

Hvem husker ikke han i marsjene, på Isthmus, i Oaxaca, i Mexico by? Marsjerende sammen med Sol Rojol, marsjerende sammen med Intersindical, marsjerende sammen med CNTE, også marsjerende sammen med unge normalistas, vinkende med avisa Mural i handa. 

Vår Chino Pelón, med flagget rundt halsen, tildekket av det. Vår kjempende kamerat Saúl, gjør flagget til en standard og et kampvåpen, som slår snuten, som også slår renegatene og opportunistene. 

For noen dager siden tok familien han, alvorlig syk, med til Chiapas der han ble født, for å tilbringe sine siste dager med dem. 

Han fikk tatt farvel med de militante som besøkte han. Med et grep rundt det røde flagget, sa han farvel til sine kameraet med et smil og sine øyne fylt med tårer. 

En stridende i frontlinjen har forlatt oss!

En stor del av vår organisasjon har forlatt oss!

En av de beste sønnene til den meksikanske arbeiderklassen har forlatt oss!

En viktig person har forlatt oss!

Kamerat Saúl, Kamerat Chino Pelón; Sol Roja-flaggene som du stolt har hevet og forsvart, bukker i dag i ditt minne. Vi sverger til deg, kamerat, at vi vet hvordan vi skal bære dem, heve dem og forsvare dem med kjærlighet og uforgjengelig tillit slik du gjorde.

Saúl Morales Hernández, du lever i hjertene og kampene til arbeiderklassen og folket! 

Heder og ære til kamerat Chino Pelón!

Leve arbeiderklassen! 

Sentralkomiteen
Presse- og propagandakommisjonen
Delstatskomiteen-Oaxaca
Corriente del Pueblo Sol Rojo

10. juni, 2021