1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 220 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi  digitalisert en tekst fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 2 utgitt av Forlaget Oktober 1978. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Om den langvarige krigen

Utdrag: 

«Krig er fortsettelsen av politikken». På denne måten er krig poli­tikk, og krig er i seg sjøl ei politisk handling. Sia oldtida har det aldri vært en krig som ikke har hatt politisk karakter. Krigen mot Japan er en revolusjonær krig som blir ført av hele nasjonen. Seieren kan ikke skil­les fra krigens politiske mål — å drive ut den japanske imperialismen og bygge et nytt Kina med frihet og likhet. Det blir umulig å seire hvis vi ikke setter ut i livet den allmene politikken, som er å være utholdende i motstandskrigen og holde fast ved enhetsfronten. Det blir umulig hvis vi ikke mobiliserer hele folket og setter ut i livet de politiske prinsippene om å få enhet mellom offiserer og menige, å få enhet mellom hæren og folket og om å få fiendens styrker til å gå i oppløsning. Det blir umulig om vi ikke bruker enhetsfrontpolitikken riktig, om vi ikke mobiliserer på kulturfronten, og ikke gjør en innsats for å vinne internasjonal støtte og støtte fra folket i Japan. Kort sagt, krig kan ikke skilles fra politikk et eneste øyeblikk. Skulle det oppstå en tendens blant de anti-japanske væpna styrkene til å undervurdere politikken ved å isolere krigen fra po­litikken, og gå inn for ideen om at krig er noe absolutt, så er det feilaktig og må rettes på.