1

Propaganda for heltemotets dag

Tjen Folket Media har mottatt bilder og rapporter av propaganda utført i anledningen heltemotets dag 19. juni. På grunn av en feil hos oss, har vi dessverre ikke publisert dette tidligere.

Trondheim: Faner og bannere for heltemotets dag

Vi har mottatt følgende bilder og rapport fra Trondheim:

Onsdag 16. juli ble det satt opp banner med slagord i to steder i Trondheim. Et banner, med sagordet «Leve heltemotets dag» ble hengt opp på Buran, øst i sentrale Trondheim. Et annet, med slagordet “Viva PCP!” (“Leve Perus Kommunistiske Parti”) ble satt opp på en gangbro ved Lerkendal stadion, et høyt trafikkert område lenger sør i sentrale Trondheim.

Gudbrandsdalen: Faner hengt opp for heltemotets dag

Vi har mottatt følgende bilde av røde faner med hammer og sigd hengt opp i Gudbrandsdalen i anledning heltemotets dag 19. juni. 

Les mer om heltemotets dag:

International Commemorations of Day of Heroism 2021