Propaganda for heltemotets dag

Tjen Folket Media har mottatt bilder og rapporter av propaganda utført i anledningen heltemotets dag 19. juni. På grunn av en feil hos oss, har vi dessverre ikke publisert dette tidligere.