1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 220 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi  digitalisert en tekst fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 5 utgitt av Forlaget Oktober 1977. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Vi har også flyttet Georgi Dimitrov om enhetsfronten og folkefrontens problemer til den nye nettsida, og vi har i tillegg digitalisert resten av tekstene som finnes i boka utgitt av Forlaget Oktober i 1970.  

Formann Mao Zedong

Taler på en konferanse for sekretærene i partikomiteene for provinsene, byprovinsense og de autonome områdene

“I løpet av det siste året har det rast flere stormer på verdensscenen. På den tjuende kongressen til Sovjetunionens Kommunistiske Parti angrep de Stalin i stor stil. Deretter reiste imperialistene to stormer mot kom­munismen, og så kom det to stormfylte debatter i den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Under disse stormene var virkninga og tapa ganske store i enkelte kommunistpartier i Europa og Amerika, men mindre for kommunistpartiene i Østen. I og med sammenkallinga av SUKPs tjuende kongress blei en del folk som hadde vært svært begeistra for Stalin, svært voldsomme mot han. Etter mitt syn holder disse folka seg ikke til marxismen-leninismen, de nærmer seg ikke tingene ved å analysere dem og de mangler revolusjonær moral. Marxismen- leninismen omfatter den revolusjonære moralen til proletariatet. Et­tersom dere tidligere var for Stalin alle sammen, så bør dere i alle fall angi en grunn for å svinge så skarpt. Men dere angir overhodet ingen grunn for denne plutselige helomvendinga, som om dere aldri i livet hadde støtta Stalin, sjøl om dere i virkeligheten støtta han fullt ut før. Spørsmålet om Stalin gjelder hele den internasjonale kommunistiske bevegelsen og angår kommunistpartiene i alle land.”

Georgi Dimitrov

Georgi Dimitrov om enhetsfrontens og folkefrontens problemer