1

60 dager igjen: Boikott valget!

Den 13. september finner stortingsvalget sted, og fram til da vil det kapitalistiske valgsirkuset utfolde seg mer og mer intenst. Staten og partiene vil lokke og lure folk til valgurnene, men vi sier: “Valg, nei! Revolusjon, ja!”.

Vi har varslet i flere år at årets valg mest sannsynlig vil føre Arbeiderpartiet inn i statsministerens kontor. De ryddet unna de verste skandalene for et par år siden, og alt tyder på at Høyre må gå den 13. september. Høyre har da sittet i 8 år, noe som er den lengstsittende Høyre-ledede regjeringen siden krigen.

Elementet som har vært mest usikkert er Senterpartiets vekst og hvilken sammensetning regjeringen får som følge av denne. Den privatkapitalistiske fraksjonen i Senterpartiet, anført av oljemillionæren Ola Borten Moe, ønsker ikke SV med i regjeringen. SVs angrep på oljeutvinningen er en viktig årsak til dette.

Arbeiderpartiet, som vet at SV som juniorpartner kun er en utvidelse av deres eget maktgrunnlag, søker mot en regjering der disse inngår, men styrkeforholdet og forhandlingene etter valget vil avgjøre. Det ligger uansett an til et regjeringsskifte og dermed en ørliten forskyvning av maktforholdene innad i borgerskapet.

Vi lever i dag i epoken kjennetegnet av imperialismens siste og avgjørende krise, hvor revolusjonen er hovedtendensen, hvor de herskende ikke kan herske på den gamle måten, og hvor folkemassene ikke finner seg i å bli hersket over på den gamle måten. I denne epoken har folket ingenting å hente i det borgerlige valget.

Opportunistene og revisjonistene oppfordrer til å delta, til å stemme “til venstre”, men dette vil kun bidra til å øke den reaksjonære utviklinga mot mer statskapitalisme og mer korporativisme. En “rød-grønn” regjering betyr ingen vesentlig forskjell for massene, men vil i likhet med en Høyre-ledet regjering måtte svare på imperialismens krise med velferdskutt og militarisering.

Det som står på agendaen for verdens folk er ikke store velferdsreformer, men for det første økt utbytting og undertrykking, og for det andre, og viktigst; revolusjonen. Også i Norge skjerpes klassekampen og alle andre motsigelser. Til grunn for Senterpartiets vekst ligger blant annet den skjerpede motsigelsen mellom by og land, som også har likheter med motsigelsen mellom byenes sentrum og forstadene.

I likhet med miljøproblemene kan ikke denne motsigelsen løses innenfor dette systemet. Imperialismen er kapitalismens høyeste stadium, og den kapitalistiske utviklingen driver fram urbaniseringen og sentraliseringen på bekostning av distrikter og periferier. Dette kan kun løses til fordel for alle, og på en balansert måte, i et klasseløst kommunistisk samfunn.

Den parlamentariske svinestien, valgsirkuset, illusjonene på grunnlag av løfter og løgner: Alt dette tjener kun til å holde kapitalismen vedlike. Det tjener kun til å utsette kapitalismens fall noe mer, og til å sabotere folkelig kamp ved å føre den inn i den parlamentariske blindgaten. Den eneste farbare veien ut av imperialismen er revolusjonen. Folkemassene reiser seg verden over til kamp. Reformene og det parlamentariske spillet er våpen mot denne kampen. Det er våpen mot revolusjonen.

På dette grunnlaget støtter vi av hele vårt hjerte en aktiv valgboikott.

Valg, nei! Revolusjon, ja!

Boikott valget!

Les mer om valgboikott:

Valg – nei! Revolusjon – ja! – Tjen Folket Media

Borgerlig valg, nei! Revolusjon, ja! – Tjen Folket Media

Oppdatert: Om kampanjen mot valget – Tjen Folket Media

Materiell mot valget – Tjen Folket Media

Kommentar til valgsirkuset hittil – Tjen Folket Media

USA: Valget mellom to onder – Tjen Folket Media

Peru: Perus Folkebevegelse om valget – Tjen Folket Media

Valgsirkus, Sanders og sosialdemokrati – Tjen Folket Media

Fellesuttalelse: “Valg, nei! Revolusjon, ja!” – Tjen Folket Media

Danmark: Om valgboikott i mai – Tjen Folket Media

Dansk løpeseddel: Valg, nei! Folkekrig, ja! – Tjen Folket Media

Valget står ikke mellom Macron og Le Pen, for revolusjonære

Uttalelse mot valget fra de finske kommunistene – Tjen Folket Media

Foran valget i India – Tjen Folket Media

Frankrike: Krisa i parlamentarismen – Tjen Folket Media

Heder og ære til Charu Mazumdar – Tjen Folket Media

41 år med folkekrig i Peru – leve den væpna kampen!

Eldre tekster:

Hvorfor boikotte valget? – Tjen Folket Media

Innlegg om valgboikott – Tjen Folket Media

Boikott valget – Tjen Folket Media