1

Aktiviteter de siste ukene

Vi har de siste ukene fått rapporter om graffiti mot valgsirkuset og stortingsvalget som finner sted i september, plakater i solidaritet med de fire fengsla bøndene fra Manoel Ribeiro-leiren i Brasil, samt om demonstrasjoner mot rasisme og fascisme i Trondheim, Stjørdal og Bergen.

Kristiansand: Veggmaling mot valget

Tjen Folket Media har mottatt bilder av graffiti satt opp i Kristiansand, med oppfordring om å boikotte valget. Disse ble rapportert inn til oss to måneder før valgdagen 13. september.

Trøndelag: Tre demonstrasjoner mot muslimhatere

Kampkomiteen rapporterer på sine sider fra tre demonstrasjoner som har funnet sted tre dager på rad i Trondheim og Stjørdal, mot markeringer organisert av muslimhatere og nazister i Alliansen og SIAN, forsvart med store politistyrker.

Etter de heltemodige kampene mot SIAN i 2020, har politiet satt inn enorme styrker for å undertrykke motstanden mot muslimhatet og den organiserte fascismen. Aktivistene skriver:

“Aktivister fra Kampkomiteen i Trondheim har deltatt i motstand mot rasistgruppene Alliansen og SIAN i tre dager på rad i Trondheim og på Stjørdal. Massivt politioppbud beskyttet fascistene, men aktivister og masser viste likevel en sterk kampvilje.”

Muslimhaternes markeringer vekket ekstra motvilje og avsky fra massene da disse fant sted like før 22. juli. Politiet fikk forsterkninger fra Oslo av flere pansrede biler og mange politifolk. Både Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og forebyggende enhet i politiet trakasserte folk på forhånd. Under markeringene ble særlig unge ikke-hvite gutter oppsøkt av politiet, og de ble anbefalt å forlate stedet. Noen ble bortvist. Det ble brukt gjerder, kontrollpunkter, ransakelser og droner for å kontrollere folk. Over markeringene i Trondheim og Stjørdal hang politiets helikopter i lufta hele tiden. Det var med andre ord ingen mulighet for noen gjentagelse av fjoråret, da Trondheimspolitiet ble jaget på flukt på en ydmykende måte.

Bilder fra konfrontasjon av Alliansen torsdag 15. juli i Trondheim:

Bilder fra demonstrasjon mot SIAN på Stjørdal 16. juli:

Bilder fra demonstrasjon mot SIAN i Trondheim 17. juli:

Kameratene som har skrevet rapporten hos Kampkomiteen avslutter slik:

“Det var ingen mulighet til å jage SIAN i år, når man tar i betraktning de ressursene politiet satte inn i form av personell, materiell og taktikken før og under markeringene. Det ville i så fall krevd store opprørske folkemengder. Likevel lyktes antifascister og masser i å påføre dem nok et moralsk nederlag, og avsløre både statens karakter og muslimhaternes relativ organisatoriske svakhet.

Alle som deltok i motmarkeringer skal vite at deres mål ble oppnådd. Antifascismen ble styrket og rasistene ble hindret i å gjøre noe framskritt.”

Kristiansand: Plakater for de fire politiske fangene fra Manoel Ribeiro

De fire unge bøndene ble urettmessig arrestert da politiet angrep den LCP-leda leiren Manoel Ribeiro i Rondônia 14. mai. Til tross manglende bevis blir de fremdeles holdt fengsla, anklaget for drapsforsøk og for å være gerilja. I Kristiansand har aktivister hengt opp plakater med støtter til de fire og for fattigbøndenes kamp, samt slagordet “Jorda til den som arbeider på den”. Les mer om de fire og solidaritetsaksjonene for dem her: Brasil: Frihet for de fire politiske fangene!

Bergen: BLM-demonstrasjon

11. juni deltok aktivister fra Kampkomiteen på markering for Black Lives Matter, ett år etter de store folkelige opptøyene i USA etter det rasistiske drapet på George Floyd i Minneapolis den 25. mai 2020. Disse opptøyene førte til store solidaritetsdemonstrasjoner mot rasisme i store deler av Europa, og i Bergen møtte i fjor over tusen mennesker opp på tross av korona. 

Demonstrasjonen i år ble organisert av ungdommer som syntes at noen burde gjøre noe, så de satte i gang og organiserte. Rundt 100 personer deltok i demonstrasjonen. Det ble holdt appeller fra flere ulike miljøer, deriblant Kampkomiteen, SU og Rødt.