1

Cuba: Protester og intriger mot regjeringen

De seneste ukene har det utviklet seg protester på Cuba mot regjeringen. Disse protestene får, i likhet med protestene i Hviterussland og Hong Kong, fyldig dekning i vestlige medier. Dette skyldes åpenbart det faktum at revisjonistene på Cuba fortsatt er en torn i siden til USA, på grunn av deres forbindelser til Russland og Kina.

I likhet med protestene i Russland, Hviterussland og Hong Kong, er det helt sikkert at USA-imperialismen har en hånd med i spillet. Det er en kjent sak at CIA manipulerer og nører opp under bevegelser som retter seg mot USA-imperialismens konkurrenter og fiender. På den andre sida betyr ikke det at protestene er uten sosialt grunnlag. Cuba er som verden forøvrig rammet av den allmenne krisa i imperialismen, samt av de sykliske krisene. Det er problemer med matvarepriser og manglende medisiner, og massene bærer byrdene av krisa som i andre land. Det reiser seg også krav om demokratiske friheter og rettigheter.

Den revisjonistiske regjeringen på Cuba svikter revolusjonen hver dag, og har i årtier spilt en negativ politisk rolle i Latin-Amerika. Økonomien i landet måtte bryte sammen da Sovjetunionen kollapset rundt 1990, da de revisjonistiske lederne hadde gjort seg selv avhengig av sovjetimperialismen, og forvandlet landet sitt til en råvareprodusent for Comecon.

Våre kamerater i brasilianske A Nova Democracia publiserte i 2020 en tekst om den cubanske revisjonismens bankerott, og her beskrives blant annet hvordan Castro hyllet folkemorderen Alan Garcia samtidig som denne massakrerte hundrevis av krigsfanger i de peruanske fengslene i 1988.

På den andre sida hilser kameratene det cubanske folket, og vi må i dagens kontekst også se hvordan noen protester utnyttes av USA-imperialismen, hvordan særlig noen protester får fyldig dekning i vestlig media som løper imperialistenes ærend, og hvordan protestbølgene i Colombia, Brasil, Sør-Afrika og så videre, får en helt annen dekning. Hvorfor krever ikke USA-imperialismen avgangen til colombianske og brasilianske ledere som myrder sitt eget folk? Åpenbart fordi disse er USA-imperialismens marionetter, og ikke av noen annen grunn.

Det er derfor korrekt å, uten å omfavne Cubas revisjonistiske ledere, å avvise USA-imperialismens innblanding i deres “bakgård”, og deres reaksjonære intriger for å sikre eller utvide sin dominans.

Referanser

Store demonstrasjoner på Cuba: – Folk har mistet frykten for regimet

A bancarrota do revisionismo cubano