1

Aktivitet fra tyrkiske kommunister

Dem Volke dienen skriver om aktivitet fra tyrkiske kommunister i begynnelsen av august. I Dersim i Kurdistan har revolusjonære fra Partizan arrangert den årlige kultur- og naturfestivalen Munzur. Og i Østerrike har Partizan Europa holdt minnemarkering for martyrer som blei drept i Dersim 1. august 1986.

Munzurfestivalen blei gjennomført med suksess. Aviser og brosjyrer blei distribuert til massene, det blei holdt landsbymøter, framført revolusjonær musikk og produsert agitasjon og propaganda rundt festivalens to tema kultur og natur.

Et viktig tema innen naturfeltet i år var at bøndenes natur og jordbruksområder ødelegges for å tjene prosjektene til de store godseiere og byråkratkapitalistene. Som en stor «vanndam» i Hozat som sammen med et nytt gruveprosjekt truer jorda til småbøndene i området. Dammen var ment for vanning for de store godseierne, men vannet trengs for å bekjempe skogbrannene i området. Revolusjonære blei hindra av den tyrkiske staten da de kom til landsbyen for å hjelpe innbyggerne og etter det, rundt festivalen, har de bevisst blitt forhindra av trafikkontroller i å bevege seg fra det ene området til det andre.

1. august holdt Partizan Europa ei minnemarkering i Østerrike for de ni martyrene, deriblant kamerat Ali Demir, som blei drept på denne dagen i 1986. Ali Demir var en utmerka kamerat som bodde i Østerrike i seks år, til like før 1. august 1986 da han som en del av geriljaenheten Memeçil kjempa og falt i Dersim. Han ga et viktig bidrag til de tyrkiske kommunistenes arbeid i utlandet.