1

Afghanistan: USAs nederlag er et viktig signal

I løpet av en ukes offensiv har Taliban overtatt Afghanistan, i kjølvannet av USAs tilbaketrekning. Et resultat av 20 års krig og forberedelser, og av folkets hat mot okkupanten og de korrupte quislingene i Kabul, og ikke minst av Talibans avtale med USA, forhandlet fram gjennom 18 måneder i Qatar. Etter to tiår er det klart: NATO, under USAs ledelse, har tapt krigen.

Kort forklart: Taliban og andre krefter har bekjempet USA i tjue år. Etter å ha blitt slått på defensiven, og at Taliban ble fjernet fra den sentrale makten, i 2001, har de gradvis bygget seg opp gjennom denne langvarige krigen, og påført USA et nederlag. USA har innsett at de ikke kunne vinne krigen, og har innrømmet nederlag gjennom en avtale med Taliban, hvor USA overlater landet til dem, men under forutsetning av at de tjener USA-imperialismen politisk, militært og økonomisk.

Afghanistans president har flyktet, og det hevdes at han tok med seg store summer penger. Statsministeren gikk av og forlot landet noen dager tidligere. Gjennom flere tiår, ikke bare de siste tjue årene, men i flerfoldige år før dette, er det afghanske folket herdet i væpna kamp, skriver våre kamerater i Communist International. Store deler av massene har kjempet mot USA-imperialismen, men de kjemper under reaksjonens svarte faner, under Talibans faner, skriver kameratene.

Videre skriver kameratene at massene kjemper under disse fanene på grunn av det falske løftet om å befri Afghanistan fra yankee-imperialismen, men den “afghanske fredsavtalen” mellom USA og Taliban, ved navn “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan”, viser tydelig at massene enda ikke vil være kvitt yankee-imperialismens åk. Avtalen sier i klartekst at “Afghanistans islamske emirat” (Taliban) vil gjøre det klart at de som truer USAs sikkerhet ikke er velkommen i Afghanistan, og at ingen deler av deres styrker skal samarbeide med noen andre som utgjør en slik trussel. Ergo skal Taliban, i henhold til avtalen, sørge for at Afghanistan ikke blir et friområde for grupper som angriper USA.

Avtalen avsluttes med følgende punkt: “The United States will seek economic cooperation for reconstruction with the new postsettlement Afghan Islamic government as determined by the intra-Afghan dialogue and negotiations, and will not intervene in its internal affairs.”

Med andre ord: USA og Taliban har avtalt at en Taliban-ledet afghansk regjering skal tjene USA-imperialismen både militært og økonomisk, og avtalen gjør det krystallklart at USA ikke skal blande seg i de indre forholdene: ergo lå veien åpen for Talibans offensiv, uten motstand fra USA. Kameratene i CI-IC konkluderer med at USA-imperialismen vil fortsette å dominere Afghanistan, at yankee-blodiglene vil fortsette å suge blodet til de arbeidende massene i landet, men at kulmineringen av krigen som skjer nå, viser oss noe som er avgjørende viktig.

Kameratene skriver at det faktum at verdens eneste hegemoniske supermakt, sammen med sine allierte, har mislyktes i sin krig mot et undertrykt land er et slående eksempel på at imperialistenes kriger og invasjoner ikke lenger kan føre til at de etablerer et solid fotfeste. Imperialismen er i total krise. Den er råtten inn til beinet. Den har nådd siste fase av sin dødelige sykdom og dens fall er nært forestående.

Kameratene skriver: “La dette være et signal til verdens masser om at vi lever i den historiske epoken hvor tidevannet har snudd. Imperialismen er i sitt strategisk defensive stadium og den proletariske verdensrevolusjonen er inne i sin strategiske offensiv. Den lyse framtida og det nye morgengryet kan sees i horisonten.” 

De slår også fast at denne frigjøringen av massene i de undertrykte landene er de fattige bøndene ledet av proletariatet som igjen er ledet av det kommunistiske partiet, og at den eneste veien til frigjøring er nydemokratisk revolusjon gjennom folkekrig.

Referanser

Editors Notes | Communist International

Agreement for Bringing Peace to Afghanistan