1

Danmark: Familier kastes på gata etter politisk aktivitet

Naboer i Nørrebro kjemper mot boligselskapet FSB etter at de beslutta å kaste ut tre familier fra boligområdet Blågården. Bakgrunnen for utkastinga er opprøret mot politiet og Rasmus Paludan fra fascistiske partiet Stram Kurs påska 2019.

Paludans gruppe har ofte holdt demonstrasjoner i nabolag der det bor mange muslimer og i boligområder som er på myndighetenes såkalte “getto-liste”. 14. april 2019 blei Paludans arrangement uten forvarsel flytta til Blågården der blant annet lokal ungdom viste en imponerende motstand mot fascistene og 600 politibetjenter med gassmasker og en klart fiendtlig holdning til beboerne. Lokalbefolkninga kjempa i mange timer mot politiet som var satt inn for å sikre at fascistene skulle få gjennomført demonstrasjonen i dette området som de uten politibeskyttelse ikke ville hatt noen sjans. 

Nå har altså FSB bestemt seg for å kaste ut familiene til noen av de som urettferdig er dømt for den rettferdige motstanden de utøvde mot Paludans og politiets provokasjoner og inntrengning i nabolaget sitt. I forbindelse med innføringa av “getto-lovene” vedtok folketinget en tilføyelse i leieloven som sier at hvis noen dømmes til ubetinga fengsel for enkelte typer lovbrudd og de bor innenfor en kilometer fra gjerningsstedet, så kan (ikke må) utleier si opp leiekontrakten. FSB forsøker her å bruke massenes opprør som påskudd for sin gentrifiseringsplan og kaster familiene ut for egen vinning. Dette er både en del av det generelle angrepet på proletære nabolag som pågår i Danmark, og det er et angrep på retten til å protestere. Det er et feigt angrep som vilkårlig rammer uskyldige familier. Siden de kjempende massene ikke lar seg avskrekke av represjoner, angripes familiene deres i stedet. 

Demonstrantene fikk uvanlig harde straffer. En av dem blei dømt til ni måneders ubetinga fengsel bare for å sykle rundt å rope i megafon. Og etter at de hadde sona ferdig straffen fikk familiene til de som bodde i Blågården, ei ukes oppsigelse. Bortsett fra fire demonstranter som blei dømt for å kaste gjenstander mot politiet og oppfordring til opptøyer har de 20 øvrige familiemedlemmene reine rulleblad, er involvert i frivillig nabolagsoppgaver og en integrert del av nabolaget. Familiene har bodd i Blågården fra 27 til 50 år.

Naboene har engasjert seg mot denne kollektive avstaffinga av de tre familiene. De har demonstrert, samla inn penger til å dekke saksomkostninger og samla over 2.000 underskrifter som de har gått til FSBs kontor med. 

Det er også utført graffitti til støtte for de tre familiene som straffes etter den antifascistiske protesten som kalles påskeopprøret. “Påskeoprøret 2019 var retfærdigt!” og “Stop udsmidningerne!” På begge stedene er det også hammer og sigd på veggen.

“Borgerskapet fortsetter deres reaksjonære angrep mot de proletære nabolagene, men masserne organiserer seg bedre og bedre, getto-loven vil bare skape mer opprør, og det er rett å gjøre opprør mot getto-loven og nasjonalsjåvinister som Paludan.”

Socialistisk Revolution

Les mer:

Gatekamper i København i påsken

Sang mot getto-lov

 

Referanser

Socialistisk Revolution: Familier smides på gaden efter Påskeoprøret 2019 

Socialistisk Revolution: Vægmalerier imod udsmidningerne i Blågården

Almen modstand – Forsvar beboerdemokratiet: Kære FSB: Smid ikke vores naboer ud!, samt flere poster fra Almen modstand sin side.