1

Tyrkia: Solidaritetserklæring med formann Gonzalo

Den internasjonale komiteen i Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene har utstedt en uttalelse til forsvar for formann Gonzalos liv og helse. De tyrkiske kameratene skriver at formann Gonzalo, tross hans høye alder og helseproblemer, er holdt i en isolasjonscelle ved Callao marinebase helt siden 12. september 1992.

Kameratene skriver at formann Gonzalo fikk et hjerteinfarkt 17. juli i år, og dermed ble lagt inn på sykehus. De skriver at formann Gonzalo er den ubestridte lederen av den teoretiske og praktiske konstruksjonen av folkekrigen i Peru, som har betydd mye for de utbytta og undertrykte folkene i verden. De omtaler formann Gonzalo som en av dem som kjempet fram den internasjonale anerkjennelsen av marxismen-leninismen-maoismen som vår tids marxisme.

De skriver at folkekrigen under ledelse av Perus Kommunistiske Parti gjorde store framskritt på kort tid, og at dette viste både praktisk og teoretisk at å ta makta fra imperialistene og de reaksjonære kun kan oppnås med folkekrig, veiledet av formann Maos lære og ved å trekke en klar skillelinje mot fienden. Imperialistene ble svært skremt av dette, skriver kameratene, særlig fordi dette avslørte falskheten ved revisjonistiske, reformistiske og parlamentaristiske løfter. De vektlegger viktigheten av folkekrigens initiering nettopp i 1980, da revisjonistene i Kina fullførte sitt reaksjonære kupp under Deng Xiapings ledelse. Den peruanske folkekrigens begynnelse ved sosialismens avskaffelse i Kina skapte en barrikade mot revisjonismen, skriver kameratene.

Kameratene skriver at operasjonen som tok formann Gonzalo til fange var ledet av CIA, og at imperialistene og deres lakeier i 29 år har søkt å ta hevn mot den revolusjonære kampen og sosialismen, legemliggjort i formann Gonzalo og lederskapet for revolusjonen, blant annet ved å holde dem i streng isolasjon. Slik viste de sin frykt for marxismen-leninismen-maoismen, og hva massene kan oppnå under korrekt lederskap.

Kameratene skriver at “Vårt parti TKP/ML gjennomførte en serie kampanjer i mange deler av Tyrkia og Europa etter at kamerat Gonzalo ble fengslet for å vise vår solidaritet med den peruanske revolusjonen. I dag er vi overbevist om at Gonzalos linje for folkekrig er den eneste veien til seier i det peruanske folkets revolusjonære kamp. I internasjonalismens ånd støtter partiet den peruanske folkekrigen under partiets lederskap”.

De krever at den peruanske gamle staten må avslutte den inhumane isolasjonen av formann Gonzalo og at den revolusjonære og progressive opinionen verden over må heve sine stemmer for formann Gonzalos helse og frihet, da hans liv fortsatt er i fare. De skriver at vi må omfavne de revolusjonære og kommunistiske fangene som verden over holdes i fangenskap av imperialistene og deres lakeier, personifisert i formann Gonzalo.

Referanse

TKP/ML ENTERNASYONAL KOMİTE: GONZALO’NUN HAYATINI SAVUNALIM! | İşçi Köylü Kurtuluşu