Staten er ikke vår stat – boikott valget!

Det første stortinget møttes i 1814. Det var bare rike menn som deltok. De var storbønder, kapitalister, godseiere, advokater og byråkrater. Her ble grunnloven skrevet og vedtatt, og siden den gangen har den norske staten vært helt og fullt i hendene til klassen som utbytter og undertrykker arbeidere og fattige folk i både Norge og i andre land. Den norske staten er organisert av og for denne klassen, som en maskin for deres herredømme.