1

Rød Front: Valg, nei! Revolusjon, ja!

Tjen Folket Media publiserer herved teksten fra en løpeseddel utgitt av Rød Front, som spres i kampanjen for aktiv valgboikott som pågår i flere deler av landet.


Proletarer i alle land, foren dere!

Boikott valget!
Valg, nei! Revolusjon, ja!

Den norske staten holder sitt valgsirkus hvert fjerde år, for å velge politikere til Stortinget. Dette er ikke et ekte valg. Folket har ingen makt over staten. Vi kan ikke forandre hverken politikken eller økonomien ved å velge mellom de godkjente partiene og politikerne. Den kapitalistiske overklassen har den virkelige makta. Det er pengene som rår. Regjeringa, stortinget og partiene tjener ikke folket, de er kapitalistenes tjenere.

I valget får vi lov til å stemme på et av kapitalistenes partier, for eksempel statskapitalistenes Arbeiderparti, privatkapitalistenes Høyre og bygdekapitalistenes Senterparti. Selv om du stemmer på Rødt, SV eller Frp, vil statsministere komme fra et av de store partiene. Uansett hvilken statsminister det blir, vil denne være en tjener for de store norske selskapene og deres eiere og direktører. Regjeringer forandres, men politikken fortsetter som før. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Hundrevis av millioner av kroner brukes til å lokke og lure folk til å stemme på disse nikkedukkene. De bruker millioner av kroner på å skape et sirkus som skal skjule at staten ikke er folkets stat, uansett hvem som sitter i regjering.

Uansett hvem man stemmer på, vil politikerne fortsette å kutte i rettigheter og velferd. Angrepene på folkets levekår har sammenheng med krisa i det kapitalistiske systemet. Krisa viser seg i alle deler av samfunnet. Vi ser den økonomiske krisa, med arbeidsledighet, konkurser og økte priser. Sulten øker som følge av dette. Vi ser den politiske krisa, hvor politikerne får stadig mindre tillit i de fleste land, og hvor stadig mer korrupte og råtne politikere kommer til makt. De militære budsjettene øker, det blir flere kriger, og ikke minst ser vi hvordan miljøet forandres av det kyniske jaget etter penger. Ingen av disse krisene kan løses innenfor rammene av dette systemet.

Arbeidsfolk og de fleste andre har ingenting å tjene på å delta i valget. Staten er ikke vår stat. Staten er vår fiende, og den er fienden til våre familier og venner, og våre brødre og søstre over hele jorda. Den norske staten og kapitalen forurenser havet utenfor Chile og røver deres naturressurser. De hogger ned regnskog og slipper ut kjemikalier i Amazonas i Brasil. De lar barn slite og slave for seg i gruvene i Kongo. De profiterer enormt på oljen til Nigeria og Angola, samtidig som folket sulter og sliter seg ihjel. Gjennom 20 år har de spredd død og fordervelse i Afghanistan, Irak, Libya og Syria. Hele det norske stortinget har blod på hendene i krigene mot folkemassene i disse hovedsakelig muslimske landene.

I Norge tramper politikerne på de syke og fattige. Staten bryr seg ikke om menneskene som bor i utkanten: alle som bor i drabantbyene og på bygda. Det bygges vindmøller i uberørt natur. Fødestuer og lokalsykehus legges ned. Sykelønn og trygder blir reelt sett kuttet, og arbeidslivet blir mer og mer utrygt for vanlige arbeidsfolk med vikarbyråer, sosial dumping og færre faste heltidsstillinger. Skatten øker, prisene øker, lønna står nesten stille og trygdene går ned. Verken skoler, barnehager, sjukehus eller jernbanen blir bedre. De ansatte sliter på seg stressrelaterte sykdommer og lider under stadige innstramminger.

Vår oppfordring til deg er: Ikke la deg lure! Kapitalistene og deres politikere trenger deg, om du er en arbeider som snekrer eller vasker, om du arbeider på et sykehjem eller i en barnehage, om du er en husmor eller en student eller elev med framtida foran deg, men du trenger ikke dem! Tvert om, det er dem og systemet deres som er rota til alt som tynger deg ned, alt som skaper uro for framtida, stresset på jobben eller stresset på skolen, miljøødeleggelser, klimakrise, lange arbeidsdager, dårlig betaling, arbeidsledighet og verst av alt: Denne klassen av snyltere tjener penger på fattigdom, sult, slavearbeid, krig og sykdom i Afrika, Asia og Latin-Amerika. De ble ikke rike av eget arbeid, men av andres. Deres rikdom kommer av andres fattigdom.

På tross av dette er framtida lys! Like sikkert som at tiden går, går menneskeheten fremover. Kapitalismen er dømt til undergangen, slik alle gamle systemer har forsvunnet. Over hele verden har de fattigste og mest undertrykte reist seg på nytt og på nytt. De seneste årene har vi igjen sett at folket kjemper. Se på Peru, Tyrkia, Filippinene og India. Se på Chile, Colombia, Brasil, Ecuador og Mexico. Se på Mali, Nigeria, Somalia, Etiopia og Sør-Afrika. Se på Tunisia, Egypt, Libanon, Irak og Afghanistan. Se på Myanmar, Indonesia og Nepal. Folket kjemper og gjør motstand. Massene reiser seg i millioner mot undertrykking og utbytting. Vi er nå rekordmange mennesker på jorda, nesten 8 milliarder. Det store flertallet er fattigfolk, er arbeidere og bønder med dårlig råd. Hundretalls millioner lever med matmangel, uten rent vann og uten medisiner. De reiser seg til kamp. Og til slutt vil de seire.

Det finnes en vei ut av fattigdommen og nøden, men bare en vei: Revolusjonen. Karl Marx og Friedrich Engels reiste slagordet: Proletarer i alle land, foren dere! Alle eiendomsløse arbeidere verden over må organisere seg og kjempe for makta. Herskerklassen er få, vi er ufattelig mange. De tjener på undertrykking og utbytting, vi lider under det. Vi har interesse av å avslutte miljøødeleggelsene, sulten, krigene, nøden, de er de eneste som vil at det skal fortsette. Men det stanser ikke av seg selv, de kommer aldri til å gi fra seg makta frivillig. Vi må rive den ut av deres hender, og ta den i våre egne. Dette er kommunismens kjerne: Makta til proletariatet, til arbeiderne som skaper alt og bærer verden på sine skuldre.

Vi oppfordrer deg til ikke bare å boikotte valget, men til å bli med i kampen mot staten og hele det kapitalistiske systemet. Du kan gjøre en forskjell, alle bidrag, store eller små, teller.

For sosialistisk revolusjon, boikott valget!

Valg, nei! Revolusjon, ja!

Rød Front, august 2021