1

Aktiviteter de siste ukene

Tjen Folket Media har i løpet av den siste uka mottatt bilder fra kampanjen for valgboikott fra flere byer. Kampkomiteen har også rapportert om demonstrasjoner mot politivold og rasisme i Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand. 

Demonstrasjoner mot politivold og rasisme

Kampkomiteen skriver på sine nettsider at det ble holdt markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand den 7. september. Dagen Eugene Obiora ble drept av politiet i Trondheim for 15 år siden. Demonstrantene krevde rettferdighet for Eugene Obiora og Mirza Osmanovic som ble skutt og drept av politiet i Sarpsborg 28. august.

Kampkomiteens rapport kan leses her:

Rettferdighet for Obiora og Osmanovic!

Trondheim

Det ble holdt en markering for Eugene Obiora på torget i Trondheim sentrum. Den startet med at de ble ropt slagord og delt ut løpesedler etterfulgt av en appell om politivold som også tok opp drapet på Mirza Osmanovic.

Etter appellen gikk deltakerne i demonstrasjonstog ledet av et portrett av Obiora og røde flagg, til politistasjonen hvor det ble ropt flere slagord. Toget ble møtt med positiv respons. Ved politistasjonen ble det ropt slagord og holdt en ny appell om hvordan de fire politifolka som drepte Obiora slapp ustraffa unna. 

Det ble også observert politidroner i lufta som overvåket demonstrasjonen. 

Slagord på torget før appell
Appell på torget
Demonstrasjonstog fra torget til politihuset
Appell på torget
Appell foran politihuset

Oslo

I Oslo ble det holdt en demonstrasjon som krevde rettferdighet for Obiora og Mirza. Folk fra forskjellige miljø møtte opp for å vise avsky mot politivold og rasisme. 

Demonstrasjonen startet med at det ble lagt ned blomster, satt opp bilder av Obiora og Mirza, og tent lys. Deretter ble det holdt et kulturelt innslag og en appell fra Kampkomiteen. Det ble ropt slagord som krevde rettferdighet for Obiora og Mirza. 

Demonstrasjonen avsluttet ved inngangen til politistasjonen på Grønland hvor det ble holdt ett minutts stillhet, etterfulgt av slagord. 

Bergen

Ved Vågsallmenningen i Bergen sentrum, ble det holdt en markering mot politivold og rasisme som ble støttet av flere organisasjoner.

Markeringa starta med at det ble satt frem bilder av Eugene Obiora og Mirza Osmanovic hvor det ble lagt ned lys og bilder. Deretter ble det holdt flere appeller som viste klar avstand og avsky mot politivold og rasisme. Etter appllene ble diktet “Hvem har skylda for at Obiora ikke lever?” spillt av, noe som gjorde sterkt inntrykk på demonstrantene.

Etter diktet gikk flere av deltakerne i en prosesjon til politihuset ledet av bilder av Obiora og Osmanovic. Ved politihuset ble det holdt ett minutts stillhet for Obiora og ett for Osmanovic. 

Kristiansand 

I Kristiansand ble det holdt en demonstrasjon på torvet, både droner og sivilpoliti ble satt inn.

Det ble holdt tre appeller som som krevde rettferdighet for Eugene Obiora og for Mirza Osmanovic. Appellantene tok opp politiets trakassering og voldsbruk mot fargede, fattige og psykisk syke. Det ble også ropt slagord under demonstrasjonen. Og i tillegg til Obiora og Osmanovic, ble også drapet på Stanislav Tomáš løfta fram. Han var rom, og ble drept av tsjekkisk politi under en arrestasjon 19. juni i år.

Oslo: Plakater observert på Grønland, Oslo Met og Universitetet i Oslo

Tjen Folket Media har mottatt bilder av plakater hengt opp i forkant av demonstrasjonen som krevde rettferdighet for Obiora og Osmanovic.

Oslo: Plakater for valgboikott observert på Tveita

TFM har mottatt bilder av plakater som oppfordrer til valgboikott på Tveita i Oslo. Plakatene ble observert den 31. august.

Kristiansand: Plakater for valgboikott, og mot politivold og rasisme

TFM har mottatt bilder av plakater som er satt opp i Kristiansand. Det er satt opp plakater mot valget og også mange mot politivold og rasisme.

Oslo: Løpeseddelaksjon på Ammerud

Tjen Folket Media har mottatt bilder og rapport om at løpesedler fra Rød Front, mot valgsirkuset og for sosialistisk revolusjon, er distribuert i postkasser på Ammerud i Groruddalen.

Oslo: Løpeseddelaksjon på Ammerud 10.09

TFM har mottatt rapport fra revolusjonære aktivister som har distribuert løpesedler fra Rød Front på Ammerud i Groruddalen.