1

Aktiviteter den siste uka

Tjen Folket Media har mottatt bilder og rapporter av flere aksjoner mot valgsirkuset og for sosialistisk revolusjon, fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Vennesla og Lillesand. 

Bergen: Plakat- og postkasseaksjon for valgboikott

TFM har mottatt følgende rapport sammen med bilder: 

“Aktivister har hengt opp plakater og delt ut hundrevis av løpesedler i postkasser mot valgboikott i områdene Sletten og Wergeland i Bergen.”

Trondheim: Flyeruttdeling og postkasseaksjon for valgboikott

TFM har mottatt følgende rapport med bilder vedlagt:

“Lørdag 28. august utførte en gruppe aktivister en flyerutdeling og postkasseaksjon i forbindelse med boikottkampanjen. Aksjonen ble utført i arbeiderbydelen Saupstad, og flere forbipasserende uttrykte sin sympati.”

Trondheim: Slagord for valgboikott

Det er malt slagord for valgboikott fire steder i arbeiderbydelen Saupstad. Tjen Folket Media har fått følgende bilder tilsendt:

Bergen: Plakater for valgboikott

Plakater observert i Bergen mot valgsirkuset og for sosialistisk revolusjon, og Tjen Folket har fått følgende bilder tilsendt:

Stavanger: Postkasseaksjon for valgboikott

TFM har mottatt følgende rapport og bilder: 

“Aktivister har delt ut løpesedler fra Rød Front for valgboikott i hundrevis av leiligheter i arbeiderbydelen Tjensvoll i Stavanger.”

Stavanger: Plakater for valgboikott

Plakater for valgboikott har blitt hengt opp på Ullandhaug, Tjensvoll, Saxemarka og Hillevåg i Stavanger, hvor det bor mange proletarer.

Lillesand: Plakater for valgboikott

Plakater mot valget er hengt opp i sentrum av sørlandsbyen Lillesand.

Video: Brenning av valgmateriell

Den 9. september utførte Rød Front en propagandaaksjon i Trondheim, der valgmateriell ble brent.

Kristiansand og Vennesla: Plakater for valgboikott 

Plakater for valgboikott er hengt opp flere steder i Kristiansand og Vennesla.

Oslo: Aksjoner for valgboikott

Tjen Folket har mottatt følgende rapport: 

“To aksjoner har blitt gjennomført helt i innspurten av valget. Revolusjonære aktivister har drevet propaganda-arbeid i Oslos proletære nabolag. Lørdag 11. september gjennomførte revolusjonære aktivister en flyer-aksjon i det hovedsakelig proletære nabolaget Stovner i Oslo. Hundrevis av flygeblader ble distribuert. Søndag 12. september fortsatte distribueringen av flybeblader på Stovner. Også denne gangen ble hundrevis av flyers lagt i postkasser.”