1

Tyskland: Rød Kvinnekomité i boikottkampanje

Våre kamerater i tyske Dem Volke dienen har publisert et flygeblad fra Rød Kvinnekomité i Bremen, med slagordet “Ikke stem!” i anledning forbundsvalget som finner sted i Tyskland 26. september. Sammen med flygebladet har kameratene også publisert flere bilder fra kampanjen mot valget.

Flygebladet begynner slik: “Smilende ansikt, fagre løfter – på vei til jobb, til barnehagen, til butikken. Valgsirkuset har begynt igjen, og de borgerlige politikerne gjør alt for å overbevise oss om å stemme. Problemene våre skal endelig løses, ifølge de mange valgløftene. Og det er mange problemer å ta av i Bremen og Bremerhaven. Bremen er den fattigste delstaten i hele Tyskland. (…) En av ti har ikke jobb (…) Mindre lønn, uten å vite om man får fortsette i jobben (…) er realiteten for tusenvis av arbeidere i Bremen i dag.”

Kameratene i den røde kvinnekomiteen henviser videre til permitteringer og til at store bedrifter som Daimler har hatt tusenvis av ansatte på såkalt “kurzarbeit” siden i fjor. Det er en tysk form for delvis permittering, der man arbeider kortere dager og uker, med redusert lønn. De viser til høy arbeidsledighet og barnefattigdom, nedleggelse av verft, boligmangel, dyr kollektivtrafikk, forfalne skoler og idrettshaller – og at alle problemene er blitt forverret under den økonomiske krisa, feilaktig kalt “koronakrisa”. Kameratene spør: “Og nå skal alt bli bedre av at vi igjen gir stemmen vår til et parti som har representanter i parlamentet som ikke engang vet noe om problemene våre?”

Kameratene slår fast at det imperialistiske systemet, som baserer seg på utbytting av folkemassene, er i krise og at krisa også omfatter det borgerlig-demokratiske politiske systemet. De skriver at å lokke folk til valgurnene kun bidrar til å legitimere systemet med dets utbytting og undertrykking. Ved å delta i teateret av et valg, vil arbeidsfolk bare bidra til å gi inntrykk av at vi godtar at vi utbyttes og undertrykkes. Ingenting vil forandres, og herskerne vil fortsette å presse profitt ut av vår klasse, og særlig fra våre brødre og søstre i hele verden. 

Til sist skriver de at massene kjemper, men at vi trenger en felles ledelse: Det kommunistiske partiet, som enda ikke eksisterer uansett hva enkelte kaller seg. De skriver at å skape partiet er “det første nødvendige skrittet mot en slutt på dette systemet” og “en verden uten utbytting og undertrykking”, og de avslutter med “Å stemme vekk utbytting går aldri an – boikott borgerskapets valg!”

Slagord: “Ikke stem, men kjemp og gjør motstand!”

Referanse
Flugblatt des Roten Frauenkomitee Bremen: «GEHT NICHT WÄHLEN!»