1

Ny dato: Markering i Oslo for formann Gonzalo

Den tidligere annonserte markeringen i Oslo for formann Gonzalo, er flyttet en uke til lørdag 25. september. Slagord, oppmøtested og klokkeslett forblir det samme:

25. september | 18.00 | Johanne Dybwads plass 1 – Studenterlunden (Nationaltheateret t-banestopp)

Slagord for markeringen:
¡GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE GONZALO!
EVIG ÆRE TIL FORMANN GONZALO!

Arrangøren sier at man derfra vil gå til den peruanske ambassaden hvor det vil holdes appeller og ropes slagord.

Vi oppfordrer revolusjonære i Norge til å delta på markeringen i Hamburg 18. september, oppmøte 18.00 ved t-banestoppet Feldstrasse.

Hvorfor delta i markeringer for formann Gonzalo?

Gjennom 29 år har formann Gonzalo kjempet i fangenskap mot isolasjonstorturen, den svarte propagandaen, og den reaksjonære planen som fra første stund var å eliminere formann Gonzalo og hans tenkning. Han er vår tids største marxist-leninist-maoist. Han er arvtageren etter Marx, Lenin og Mao, som for første gang syntetiserte maoismen og løftet maoismens fane høyere enn noensinne før, som anfører for partiet og revolusjonen i Peru.

Folkekrigen i Peru ble initiert i 1980 etter tjue år med forberedende kamp for partiet og for den røde linja. Under formann Gonzalos ledelse ble Perus Kommunistiske Parti rekonstituert som et maoistisk og militarisert parti, og fullførte denne rekonstitueringen med å initiere folkekrigen i Peru, den første folkekrigen under kommunistisk ledelse som ble initiert etter formann Maos død. Som det første partiet i verden, stilte PKP seg i spissen for kampen for maoismen, ved å syntetisere denne som marxisme-leninisme-maoisme allerede i 1982. De avdekket teoretisk og beviste i praksis hva som er universelt, det vil si allmenngyldig, ved maoismen.

I 29 år var han verdens farligste politiske fange, for verdens gamle herskere. Deres fremste militære teoretikere vet utmerket godt hvilken trussel formann Maos militære lære om folkekrigen utgjør. Det er derfor de underviser sine egne reaksjonære styrker i Maos prinsipper for irregulær eller asymmetrisk krig, som de kaller det, eller ganske enkelt: folkekrig. De vet utmerket godt at all verdens fattigdom er en enorm trussel mot deres makt, fordi fattigdommen kan og vil organiseres mot dem. De vet utmerket godt, at siden 1980 har verdens befolkning vokst fra 4,5 milliarder til 7,7, og nesten all veksten har skjedd blant proletariatet og bøndene i den tredje verden, og at slik vokser massene, slik vokser trusselen, og slik blir herskerne mer isolert.

Derfor var det aldri nok for dem å drepe formann Gonzalo fysisk, de satte seg som mål å knuse hans tenkning, gjennom alle slags råtne intriger og all slags svart propaganda. De lyktes ikke, og de kan aldri lykkes! Verdens maoister erklærer at formann Gonzalo har knust denne planen. Allerede ved arrestasjonen i 1992 slo formann Gonzalo fast, at fienden kom for sent. Som kameratene i Perus Folkebevegelse (MPP) henviste til, pekte han da symbolsk mot pannen og sa, foran kamera og henvendt til politiet som tok han til fange: “Dere er for sene, det er allerede her!”.

Fienden kan ikke drepe Gonzalos tenkning. Ordene er skrevet og de er sagt, de er skrevet i blod og brent inn i historien. Bøker og artikler, konsepter, en doktrine, en tenkning sprer seg over jorda. Unge kommunister trykker det til sitt bryst. Maoismen legemliggjøres mer og mer. Den internasjonale kommunistiske bevegelsen forenes mer og mer under maoismen. Isen er brutt! Formann Gonzalo har seiret. Han har gitt sitt liv, det er gitt på strålende vis, og hans ære er evig. Han lever videre i bevegelsen, i organisasjonene og kampen, og i hjertet til alle kommunister og klassebevisste proletarer.

La det komme til uttrykk denne september måned, hvor vår kjærlighet til formann Gonzalo og kommunismen må få flomme fritt, men også hatet mot reaksjonen og den råtne gamle peruanske staten, som myrdet formann Gonzalo i en liten celle under havets overflate. La det komme til uttrykk denne måneden, hvor vi markerer at det er 29 år siden formann Gonzalos store tale, som fortsatt er et strålende eksempel og en tindrende klar marsjordre:

“Vi trenger at maoismen blir legemliggjort, den legemliggjøres ved å generere kommunistiske partier for å drive og lede den nye store bølgen av proletarisk verdensrevolusjon som er på vei!”

Evig ære til formann Gonzalo!

Bli med på markeringer for formann Gonzalo!

Les mer:

Les også:

Cebraspo denuncia assassinato por negligência do Presidente Gonzalo e

Morre o Dr. Ruben Manuel Abimael Guzmán Reinoso, o Presidente Gonzalo

Honor and Glory to Chairman Gonzalo, Greatest Son of the International Proletariat

International Revolutionary Organizations Issue Statements to Mark the Death of Chairman Gonzalo

MPP: CHAIRMAN GONZALO HAS DEFEATED THE REACTIONARY PLAN TO DEAL A DEFINITIVE BLOW TO THE PEOPLE’S WAR

PCE-SOL ROJO: CHAIRMAN GONZALO HAS DIED

Essen: Action in Honor of Chairman Gonzalo

Freiburg: Graffiti in honor of Chairman Gonzalo