1

Østerrike: Demonstrasjon til ære for formann Gonzalo

17. september holdt den østerrikske komiteen for kampanjen for å forsvare formann Gonzalos liv og helse og av den østerrikske delen av Partizan, et stort arrangement og en kraftfull demonstrasjon i Wien. 

NewEpoch Media skriver at arrangementet starta med revolusjonære sanger fra Peru. Det var stilt ut fotografier av veggmalerier fra den peruanske revolusjonen og et utvalg plakater fra 1980-tallet, som alle uttrykte solidaritet med folkekrigen, revolusjonære fanger og formann Gonzalo. Det ble holdt flere korte minnetaler for formann Gonzalo, og kampanjekomiteen varsla at kampanjen vil fortsette, men nå under andre forhold, etter oppfordring fra Folkebevegelsen Peru. De 50 deltakerne avslutta seremonien med å synge Internasjonalen sammen.

Etter arrangementet dro deltakerne sammen til en demonstrasjon foran den peruanske ambassaden, på initiativ fra Partizan og det redaksjonelle kollektivet til magasinet Vorbote. Over 70 mennesker deltok og hevet stemmen sin for å fordømme det feige drapet på formann Gonzalo. Marsjen og demonstrasjonen ble holdt i mørket med fakler, noe som ga et spesielt sterkt uttrykk. 

Den peruanske ambassaden bekreftet de reaksjonæres frykt for formann Gonzalo. Da demonstrasjonen nådde dit, slo ambassaden av lysene i bygninga og lot som ikke det var noen der. Men i de mørke vinduene kunne skyggene til de feige representantene for den gamle peruanske staten sees. De revolusjonære arrangørene påpekte at dette viser formann Gonzalo viktige rolle. 

Demonstrasjonen var høylytt og kraftfull. Gjennom smugene og gatene rundt den peruanske ambassaden kunne slagordene høres: Formann Gonzalo er udødelig! Leve Perus kommunistiske Parti! Leve folkekrigen! Leve maoismen! Leve internasjonal solidaritet! 

Med denne første røde demonstrasjonen i anledning drapet på formann Gonzalo ble det gitt et kraftig signal om å forsvare og opprettholde hans liv og virke, hans betydning for kommunister over hele verden. Det var et viktig bidrag til proletarisk internasjonalisme og til den internasjonale kommunistiske bevegelsen.