Perus Folkebevegelse: Gonzalo har seiret

Perus Folkebevegelse (MPP) er en generert organisme fra Perus Kommunistiske Parti (PCP) for partiets arbeid utenfor Peru. I anledning mordet på formann Gonzalo har de utstedt en svært viktig uttalelse. Under overskriften “Formann Gonzalo har beseiret reaksjonens plan om å slå et avgjørende slag mot folkekrigen”, markerer kameratene ikke bare sin sorg over å ha mistet formann Gonzalo fysisk, men også sin stolthet og glede over at formann Gonzalo til siste stund kjempet for revolusjonen og at han vant en avgjørende politisk, militær og moralsk seier over reaksjonen.