1

Markering i dag for formann Gonzalo

Tjen Folket Media har oppfordret alle sine lesere, alle med et revolusjonært hjerte, til å bli med på markering for formann Gonzalo i dag, lørdag 25. september, i Oslo.

Oppmøte for markeringen er kl 18.00 på Johanne Dybwads plass foran Nationaltheateret t-banestasjon mellom Karl Johans gate og Stortingsgata. Arrangøren har varslet at man derfra vil gå til den peruanske ambassaden for å gjennomføre markeringen der.

Arrangørene har utstedt en erklæring som utgjør grunnlaget for markeringen, og på dette grunnlaget har Norsk Maoistisk Plattform, Revolusjonære Kommunister og Rød Front tilsluttet seg markeringen. Til markeringen er selvsagt også andre som vil hedre formann Gonzalo, fordømme den gamle peruanske statens isolasjonstortur mot ham i 29 år, uttrykke støtte til folkekrigen i Peru og støtte kampen for maoismen, varmt velkommen til å delta. Deltagere bør møte opp presis 18.00, da man vil forflytte seg videre derfra etter relativt kort tid.

Arrangørene har overfor Tjen Folket Media presisert at selv om man sørger over formann Gonzalo, er markeringen hovedsakelig en markering av stolthet og optimisme fordi formann Gonzalo, Perus Kommunistiske Parti og den internasjonale kommunistiske bevegelsen, har vunnet en stor seier ved at formann Gonzalos eksempel og tenkning lever videre over hele verden.

Hovedfokuset i markeringen er å hedre formann Gonzalo og dernest å fordømme den gamle peruanske statens forbryterske behandling av ham, som kulminerte i et bestialsk mord gjennom 29 år med isolasjon og manglende medisinsk behandling. De ansvarlige er USA-imperialismen og CIA, peruansk reaksjon og revisjonismen, konkret uttrykt av sine ledere Biden, Castillo og rotta Miriam. 

Formann Gonzalo var i 29 år den, for imperialismen, farligste politiske fangen i verden. Dette viste seg konkret i at han ble holdt i isolasjon i en celle under havoverflaten i en marinebase! Her ble all informasjon inn og ut sensurert og manipulert av den peruanske reaksjonære gamle staten og deres lakeier. Dette står i skarp kontrast til hvordan enkelte politiske fanger er blitt behandlet, særlig når de kapitulerer for fienden og inngår kompromisser med disse.

Vi oppfordrer igjen til å delta på markeringen i dag kl 18, Studenterlunden ved Nationaltheateret t-banestopp og så Perus ambassade i Oslo.

Les mer: