1

Oslo: Markering til ære for formann Gonzalo

Lørdag 25. september arrangerte revolusjonære en kraftfull markering for å hedre formann Gonzalo og å fordømme den gamle peruanske staten. Markeringen fant sted midt i Oslo sentrum, og gatene var fulle av folk som følge av den såkalte “gjenåpningen”.

Markeringen begynte på torget foran Nationaltheateret t-banestasjon. Her ble det gitt informasjon om programmet fra arrangørene, samt holdt en kort appell til de fremmøtte. Det ble delt ut løpesedler til de mange som oppholdt seg på torget, og mange av disse viste interesse for budskapet. Her ble det også foldet ut et banner med slagordet “Evig ære til formann Gonzalo!” på både norsk og spansk, og røde faner med hammer og sigd ble løftet rundt banneret.

Deltakerne beveget seg deretter mot den peruanske ambassaden, marsjerende i formasjon med røde faner med hammer og sigd i fronten. En aktivist kan fortelle TFM at kvelden før hadde ambassaden hatt det peruanske flagget oppe på fasaden, men denne dagen var det tatt inn. Estlands ambassade i samme bygg hadde derimot sitt flagg ute.

Bilde: En vanlig dag for ambassaden, med flagget ute. (Bilde fra wikipedia)

Fremme ved den gamle peruanske statens ambassade tok de revolusjonære aktivistene oppstilling og markeringen ble åpnet med allsang av Internasjonalen. Deretter ble det ropt slagord på norsk og spansk, kamprop for Perus Kommunistiske Parti, for formann Gonzalo, for folkekrigen, maoismen og internasjonal solidaritet.

Markeringen med sitt inhold og sin form må sees på som enda et bevis for at formann Gonzalos egne ord da han ble arrestert er sanne: «Dere kommer forsent! Det er allerede her!», og pekte mot sitt eget hode.

Det ble holdt appeller fra arrangementskomiteen og fra Revolusjonære Kommunister, Maoistisk Plattform og Rød Front. Alle appellene var fulle av revolusjonær optimisme, og appellantene fordømte den gamle peruanske staten og viste sterk solidaritet med Perus Kommunistiske Parti og folkekrigen i Peru. 

Demonstrasjonen var fylt av revolusjonær energi og høy moral, og ble gjennomført med stolthet og disiplin. Demonstrasjonen ble avsluttet med Internasjonalen, og hymnen Al Presidente Gonzalo ble spilt fra lydanlegg, demonstrasjonen trakk seg så organisert tilbake.

Hymnen til formann Gonzalo