1

Bangladesh: Demonstrasjon for formann Gonzalo

Fredag 24. september ble det holdt en demonstrasjon og et minnemøte for formann Gonzalo i Dhaka, Bangladesh. 

På minnemøtet deltok medlemmer fra  Komiteen for å minnes formann Gonzalo, samt flere progressive politiske partier, for å hylle formann Gonzalo. Møtet startet med ett minutts stillhet fulgt av Internasjonalen og revolusjonære hilsener til formann Gonzalo. Konferansieren på minnemøtet, forfatteren Munir Merashed, leste opp formann Gonzalos historiske tale på bengali. I diskusjonen belyste appellantene livet og aspektene ved oppfatningene til den store maoistiske lederen formann Gonzalo. 

Komiteen for å minnes formann Gonzalo uttaler at formann Gonzalo ble drept av den fascistiske peruanske staten i en sammensvergelse med yankee-imperialismen, de ignorerte kravene til Perus og verdens folk for hans løslatelse og berge livet hans. I frykt for at en begravelse av formann Gonzalos kropp kan fremprovosere et folkelig opprør, har Perus “venstre”-fascistiske regjering vedtatt en barbarisk lov i parlamentet forrige fredag for å kremere formann Gonzalo. 

Demonstrasjonen ble ledet av et banner med et portrett av formann Gonzalo, fulgt av røde faner og plakater av formann Gonzalo med slagordet “Evig ære til formann Gonzalo” på engelsk og bengali.