1

Internasjonal erklæring: Evig ære til formann Gonzalo

Bilde: Formann Gonzalo holder sin historiske tale.

Den 24. september ble 29-årsjubileet for formann Gonzalos store tale i 1992 markert, og kommunistiske partier og organisasjoner har underskrevet en uttalelse i forbindelse med dagen med tittelen “Evig ære til formann Gonzalo!”.

Hittil er erklæringen underskrevet av 14 partier og organisasjoner fra Peru, Brasil, Colombia, Chile, Tyskland, Ecuador, Østerrike, USA, Galicia, Norge, Finland, Irland og Spania, og erklæringen begynner med et kraftfullt sitat av formann Gonzalo hvor han slår fast følgende (vår oversettelse):

“Som materialist vet jeg at livet tar slutt en dag. Det viktigste for meg er å være optimist, med overbevisning om at andre vil fortsette det arbeidet som jeg har dedikert meg til, og vil føre det videre fremover til vårt endelige mål, kommunismen. Den eneste frykten jeg kunne hatt, var at ingen ville fortsette, men den frykten forsvinner når man har tillit til massene. Jeg tror at til sist er den verste frykten å ikke ha tillit til massene, å tro at du er uunnværlig, at du er universets sentrum. Jeg tror dét er den verste frykten, og om du er herdet av partiet, i den proletariske ideologien, hovedsakelig maoismen, om du forstår at massene er de som skaper historien, at partiet skaper revolusjonen, at historien med nødvendighet går framover, at revolusjon er hovedtendensen, da forsvinner frykten. Det som gjenstår er tilfredsstillelsen ved å bidra sammen med andre, til å legge grunnlaget for at kommunismen en dag vil skinne og lyse opp hele jorda.”

Erklæringen slår videre fast at det ondsinna mordet på formann Gonzalo ble fullført 11. september, men at formann Gonzalo ikke er død og forsvunnet, men at han lever videre i de peruanske kommunistene og revolusjonære, blant de dypeste og bredeste massene, i proletariatet og folket, i oss, verdens kommunister og revolusjonære, i hjertet og sinnet til det internasjonale proletariatet og all verdens folk. Den slår fast (vår oversettelse):

“Formann Gonzalo er ikke død fordi han er mer enn en mann, han er en vei, en tenkning, en lysende sti som millioner følger med urokkelig overbevisning, under høyreiste kommunistiske røde faner med hammer og sigd på, jernlegioner av arbeidere og bønder som er smidd under lederskap av de kommunistiske partiene for å storme himmelen.”

Erklæringen slår fast at formann Gonzalo har lært oss å være organiske optimister, og at vi ved denne anledningen sørger men at våre øyne ikke blir tåkete av tårer, men at vår brennende lidenskap materialiseres i transformativ kraft, fyller oss av energi og styrker vår beslutning enda mer om å aldri legge ned våre våpen før kommunismen, og feie all undertrykking og utbytting vekk fra jordoverflata med folkekrigens blod og ild.

Erklæringen advarer også morderne og forræderne om at deres forbrytelser ikke vil gå hen ustraffet og at den folkelige rettferden vil komme – det kan ta tid, skriver partiene og organisasjonene, men den vil komme. De peker ut forbryterte og stadfester at imperialistene, de reaksjonære og revisjonistene har navn: Biden, Castillo og Miriam. De avdekker den psykologiske krigføringen som er sentral innen den såkalte “lavintense krigen” mot formann Gonzalo, Perus Kommunistiske Parti og folkekrigen, og tar til orde mot de fabrikkerte løgnene mot formann Gonzalo, veiledet av CIA og utført av agenter som Montesinos og Merino, som hele veien har vært avhengig av forræderne under ledelse av rotta Miriam. Hun har brukt samme metode, står det i erklæringen, som erkeforræderen Lin Biao gjorde mot formann Mao, ved å ikonisere formann Gonzalo for å dekke over planen om å styrte og myrde ham. Forræderne har blod på hendene, skriver kameratene.

De skriver at formann Gonzalo har beseiret disse kontrarevolusjonære planene, at ingen av “fredsbrevene” eller andre fabrikasjoner kan støtte seg til hans usensurerte egne tale, for revisjonismen og kapitulasjonen har aldri kommet fra formann Gonzalos sinn eller munn. Derimot gjenstår for evigheten hans teoretiske og praktiske arbeid i tjeneste for virkelig frigjøring av menneskeheten, for kommunismen. Selv et overfladisk overblikk viser hans gigantiske rolle. Med en håndfull kommunister initierte formann Gonzalo rekonstitueringen av PCP, renset partiet for revisjonisme og gjorde det i løpet av 20 år med forberedelser og kamp til en krigsmaskin som kunne initiere folkekrigen 17. mai 1980, noe som kulminerte rekonstitueringen av partiet.

Erklæringen slår fast at folkekrigen i Peru rystet Latin-Amerika og verden, formann Gonzalo etablerte det peruanske folkets revolusjonære væpna styrker og leda konstruksjonen av ny makt (folkekomiteer og støttebaser). Slik ga han partiet og klassen hovedstyrken for revolusjonen og ga folket og særlig fattigbøndene muligheten til å utøve sin makt og gi liv til ekte demokrati hvor de for første gang kunne nyte fruktene av sitt eget arbeid. Kameratene understreker at formann Gonzalo ledet den marxistiske første kongressen i PCP, som fullførte den gjenværende oppgaven fra Mariátegui, hvor enhetsgrunnlaget ble etablert med sine tre bestanddeler: ideologien, programmet og den politiske generallinja hvor militærlinja er senteret og hvor Gonzalos tenkning er uttrykt i sin høyeste form. Det kan ikke være noe Perus Kommunistiske Parti som ikke stadfester og løfter fram den første kongressen og dets enhetsgrunnlag. Å løse problemene for revolusjonen i Peru må gjøres ved å følge enhetsgrunnlaget og anvende det på de nye forholda.

Erklæringen slår også fast at etter formann Gonzalos død og det revisjonistiske kuppet i Kina i 1976 har formann Gonzalo vært den fremste forkjemperen for en rød linje innad i den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Med folkekrigen i Peru viste han maoismens universelle gyldighet, og definerte den som det tredje, nye og høyere stadiet av det internasjonale proletariatets ideologi, og slo fast den sannheten at å være marxist i dag betyr å være marxist-leninist-maoist. I dag kjemper verdens kommunister for å avholde den forente maoistiske internasjonale konferansen (CIMU) for å gjøre et avgjørende sprang i kampen for å gjenforene verdens kommunister og realisere proletariatets nye internasjonale organisasjon (NOIP), og kameratene slår fast at de følger formann Gonzalos eksempel, da han alltid kjempet for kommunistenes enhet og lærte oss at i denne komplekse prosessen må vi begynne med de felles prinsippene, og på grunnlag av disse nå høyere stadier av enhet midt i klassekampen og tolinjekampen.

Kameratene avslutter med å skrive at de hever sine faner og står i giv akt med knyttede never, og til melodien av Internasjonalen sverger de å følge formann Gonzalos eksempel, å lære av ham og at han vil leve i oss for alltid.

Referanse

ETERNAL GLORY TO CHAIRMAN GONZALO! | Communist International