1

Trondheim: Bannere for folkekrigen i Peru

TFM har mottatt følgende rapport og bilder:  

“Mandag 4. oktober ble det utført en aksjon i Trondheim for å markere krigsfangenes dag. Det ble hengt opp to banner. Det ene («Viva PCP!») ble hengt opp i høyskoleringen, et trafikkert område ved universitetet. Det andre («Støtt folkekrigen i Peru!») ble hengt opp på Nardo, et område med mye trafikk og mange arbeidere.”