1

Tyskland: Aksjoner mot nasjonaldagen

Tysklands nasjonaldag 3. oktober, «dagen for tysk enhet», er årsdagen for den tyske “gjenforeninga” i 1990 – eller mer presist: det er dagen som markerer forbundsrepublikken Tysklands (BRDs) annektering av DDR. Dem Volke dienen har publisert bilder fra markeringer som er utført mot nasjonaldagen i flere byer.

Berlin

På årsdagen for BRDs anneksjon av DDR blei holdt en uanmeldt demonstrasjon i Wedding i Berlin. I en appell blei tysk imperialisme fordømt, og slagordet “BRD er ikke vår stat – all makt til proletariatet!” blei ropt mens et BRD-flagg blei brent. Dette vakte interesse og glede fra forbipasserende.

Berlin 3.Oktober 2021 Fahnenverbrennung 1
Berlin 3.Oktober 2021 Fahnenverbrennung 2

Essen

På den såkalte dagen for tysk enhet har proletære revolusjonære lagd et veggmaleri på en skole i arbeiderkvartalet Essen Altendorf. Altendorf er et område med mye innvandring og mange mennesker som merker følgene av tysk imperialisme på sitt eget liv. Slagordet som er malt er «Død over tysk imperialisme!» og «Ned med dagen for tysk enhet!» På venstre side er det et brennende tysk flagg og på høyre side er en hammer og sigd.

3.Oktober Essen Altendorf 2
3.Oktober Essen Altendorf 3

Freiburg

I Freiburg blei det også utført aksjoner i anledning 3. oktober, den tyske imperialismens helligdag. Bildene er fra distriktene Weingarten og Stühlinger.

3okt.cleaned
3okta.cleaned

Magdeburg

3. oktober 2021 blei det gjennomført en demonstrasjon mot dagen for tysk enhet i Magdeburg. Rundt 100 mennesker møtte opp på den kraftfulle demonstrasjon der ulike organisasjoner i den revolusjonære bevegelsen deltok. Det blei ropt slagord som: «BRD er ikke vår stat, all makt til proletariatet», «Styrk den internasjonal solidaritet», «Frihet for Palestina» og «Daimler, Siemens, den tyske bank, hovedfienden er i vårt eget land».

Konsekvensene av annekteringen av DDR blei tatt opp, som dårligere boligsituasjon, redusert pensjon, innskrenking av kvinners rettigheter som abortrettigheter og støtte til barnetilsyn som gjorde det mulig for enslige mødre å jobbe heltid.

Solidaritet med kamerater utsatt for represjon blei også tatt opp, som Kevin, Findus, Lina, Cem og Jan. Demonstrantene ropte slagordet «Frihet for alle politiske fanger». Mange mennesker sto ved vinduer og på balkonger og lyttet til talene. 

Demonstrasjonen gjorde det også i år klart at 3. oktober ikke er en helligdag for klassen vår!

Demonstration 3. Oktober 2021 Magdeburg 2
Demonstration 3. Oktober 2021 Magdeburg Freiheit für Kevin

Referanser

Berlin: Manifestation on the 3rd of October

Mural in Essen-Altendorf on occasion of October 3th

Freiburg: Actions against «German Unity Day»

Magdeburg: Kämpferische Demonstration gegen „Tag der deutschen Einheit“