1

Chile: Mapuchefolk tar tilbake 33.000 hektar stjålet jord

I oktober overtok den væpna gruppa Resistance Territorial Mapuche (RTM) tre områder i naturreservatet Altos de Pemehue, administrert av Conaf, den gamle chilenske statens skogsselskap. Til sammen 33 tusen hektar har de tatt kontroll over.

Det er allmenn kunnskap at de nasjonale naturreservatene bare er en måte for den gamle staten å drive urfolk vekk fra jorda si og deretter overlate den til de imperialistiske monopolene.

Gjennom en video uttaler mapuchegruppa at de er villige til å stå imot alle voldelige handlinger fra staten for å beskytte hverandre og at Conaf og den chilenske staten vil ha skyld i alt som skjer i løpet av de neste dagene.

Mapuchene mobiliserer til kamp på grunn av trusselen fra Conaf om å invadere urfolksområdet med politi og militære styrker. Videre uttaler de at Conaf er dedikert til utvinning og fortjeneste fra ødeleggelse av alle former for liv på mapuchejord.

De fordømmer at jorda blei tatt fra mapuchenes som i flere måneder har prøvd å overvinne og forandre situasjonen.

Se hele videoen her:

Referanse
A Nova Democracia: Chile: Mapuches armados retomam terras do Estado, totalizando 33 mil hectares