1

Østerrike: Ny revolusjonær nettside

24. september, på den internasjonale aksjonsdagen for formann Gonzalo og på 29. årsdagen for hans store tale, blei det lansert ei ny nettside i Østerrike. Vorbote har siden 2018 gitt ut flere magasin, og er nå også på nett: www.dervorbote.at

Vorbote skriver at arbeidet med nettsida opprinnelig skulle gis som et bidrag til den til den internasjonale kampanjen for å forsvare formann Gonzalos liv og helse, og at det ondsinna og utilgivelige attentatet mot formann Gonzalo 11. september 2021 av den reaksjonære peruanske staten og imperialismen, ikke kan stoppe kampanjen. 

De skriver at kommunistene som leda kampanjen forsto hvordan den skulle reorienteres som en kampanje for å forsvare formann Gonzalos lederskap og hans allmektige tenkning, og at de støtter kampanjen resolutt og ser arbeidet med nettsida som et avgjørende bidrag til dette og at gjør dette organet tilgjengelig for den revolusjonære offentligheten på den internasjonale aksjonsdagen for formann Gonzalo. De ønsker aksjonsdagen velkommen og takker Perus Kommunistiske Parti og Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon) for det viktige initiativet.

Referanse

Redaktionserklärung zu dieser Homepage