1

Danmark: Sykepleiernes seier

Sykepleiere i Danmark gjennomførte i sommer en over 60 dager lang streik. I en time om dagen la de ned arbeidet i protest mot lønnsforskjellene, med krav om lønnsøkning på linje med mannsdominerte yrker. Våre danske kamerater i Socialistisk Revolution skriver at om det hadde vært opp til den «danske modellen» hadde ikke sykepleierne hatt en sjanse mot Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Fagforeningsbyråkratene støtta lojalt opp om forhandlingsforslaget og anbefalte et ja til avstemninga, men takket være sykepleiernes egen mobilisering endte det med et nei.

Da overenskomstensforslaget blei avvist måtte ledelsen i Dansk Sygeplejeråd likevel gjenstridig sette i gang streik, og formannen gjorde et iherdig forsøk på å framstå som om det var sykepleiernes interesser hun jobba for og sa hun blei overbevist av avstemninga om at det likevel var rett å streike. Når fagforeningsbyråkratene snur kappa etter resultatene er det bare et uttrykk for prinsippløs taktisk manøvrering for ikke å miste anseelse, som enhver annen borgerlig politiker.

Socialistisk Revolution beskriver fagforeningenes fullstendige underkastelse for borgerskapets diktatur, der fagforeningstoppena lededing av streiken framstår som et spill for galleriet, der de prøvde å passivisere streiken med tomme, useriøse fraser og bagatelisering av problemene, mens de venta på at regjeringa med pisk eller gulrot ville stanse streiken.

Midt i dette pampevirvaret vokste sinnet blant sykepleierne, først og fremst overfor statsapparatet med mandat å forhandle lønna og arbeidsvilkåra deres, men siden det er tydeligt at problemet stammer fra de høyeste statlige organa, har sinnet i økende grad, særlig etter regjeringsinngrepet, vært retta mot regjeringa og parlamentet. Etter regeringsinngrepet blei det også tydelig at ledelsen i Dansk Sygeplejeråd ikke ønska å kjempe mot staten og ikke egentlig brydde seg om seier for sykepleierne.

Dette har ført til at en rekke sykepleiere på eget initiativ gikk utenom fagforeninga og satte i gang streiker på en rekke sykehus for å vise motstand mot den påtvungne overenskomsten, noe som overrumpla pampene og politikerne fullstendig. I stedet for den tomme opbakninga som den legale streiken tidligere fikk fra Dansk Sygeplejeråd, har den fortsatte streiken fått langt mer betydningsfull opbakning fra arbeidere fra flere forskjellige fagområder. Den korporativistiske lodrette forbindelsen mellom arbeidere (i ét fagområde), fagforeningsbyråkratiet og borgerskapet er svekka, mens den klassebevisste vannrette forbindelsen mellom arbeidere på tvers av fag er blitt styrka. Så pampenes forræderi har tjent til å styrke massenes klassebevissthet.

Sykepleierne ignorerte truslene om bøter, straff og oppsigelser, og oppnådde en økonomisk seier. Det har også vært en strategisk seier for arbeiderbevegelsen, og Socialistisk Revolution skriver at det vi kan lære av denne saken er at at seieren ikke kom av at det blei stemt nei ved den offisielle avstemninga, eller at den seremonielle streiken som fagforeningsbyråkratene leda, men at sykepleierne trossa hele trepartsforhandlingssystemet («den danske modellen») og fortsatte kampen med egne krefter.

Les hele saken her: