1

Du skal betale for krisa: Tøff vinter i vente

Bilde: Matkø utenfor Fattighuset i Oslo tidligere i år.

Strømmen er dyrere, drivstoff er dyrere, byggevarer har blitt dyrere, renta går opp, inflasjonen er høyere enn på mange år og nå vil matvarer, andre dagligvarer og også tobakk bli dyrere. Kort sagt: Nå er det vanlige folk sin tur – til å betale for kapitalismens krise!

Nettavisen skriver at de store monopolselskapene Unilever, Nestlé og Proctor & Gamble, som alle er enorme leverandører av dagligvarer i verden og i Norge, varsler mye høyere priser framover. Selskapet Unilever kaller den globale prisstigningen “uten sidestykke”, og sier at så kraftig oppgang ser man bare hvert tjuende år.

Kraftig prisvekst og inflasjon

Prisene øker blant annet på diverse råvarer, energi, transport, vegetabilsk olje og innpakning. Prisene vil øke i hele Europa, deriblant Norge. Det norske monopolselskapet Orkla bekrefter til Nettavisen at de påvirkes av de globale prisøkningene, og samtidig har inflasjonen i Norge ligget på hele 4,1 prosent i september. Dette er langt høyere enn lønnsveksten, og vil dermed bety at norske arbeidere vil betale mer for de samme varene, og dermed vil reallønna gå ned.

Administrerende direktør i Orkla sier de globale matvareprisene har steget i 12 måneder på rad, og at de ikke har vært høyere enn rekordnivået i 2011. Også den gangen skjedde dette i kjølvannet av den sykliske krisa i kapitalismen, som den gang ble kalt “finanskrisa”. Nå er overproduksjonskrisa i kapitalismen, en syklisk fase som kapitalismen går gjennom med 8 til 12 års mellomrom, blitt kalt “koronakrise”. I virkeligheten er dette en krise som skyldes hvordan kapitalismen fungerer, hvor gradvis oppbygging og vekst jevnlig avbrytes av store kriser. De siste femti årene har disse krisene blitt kraftigere for hver gang, og krisa vi nå er i kjølvannet av, er ikke noe unntak.

Prisen for krisa, for denne “korrigeringen” i den kapitalistiske økonomien, skal nå betales av massene, hovedsakelig verdens aller fattigste. De skal betale med økte priser over hele linja, og millioner står nå på randen av å sulte ihjel. I Europa skal også de arbeidende massene betale en del av “regningen”, noe vi ser med de økte strømprisene og nå reallønnsnedgang som følge av sterk inflasjon og økte priser på dagligvarer.

Administrerende direktør i Orkla, Jaan Ivar Semlitsch, forteller Nettavisen, i juli at prisene på hvete er gått opp med 37 prosent, sukker med 40 prosent, solsikkeolje med 65 prosent og emballasje med mellom 15-30 prosent fra i fjor. Dette er vanvittig dramatiske tall for verdens aller fattigste, som bruker en svært stor andel av sin inntekt på matvarer, og som dekker mye av sitt energibehov nettopp med hvete, sukker og olje.

Tøff vinter i vente for fattige arbeidsfolk

VG skriver også om prishoppet på varer under overskriften “frykter beintøff vinter for mange”. Her skriver de innledningsvis at strøm, matvarer, drivstoff, byggevarer og renta i banken alle er enten blitt merkbart dyrere – eller vil få en betydelig prisøkning de kommende månedene. Sverre Rusten, styreleder i Fattighuset i Oslo, sier til avisen at det betyr at det blir enda vanskeligere å klare seg for mange.

Strømprisene er økt kraftig og drivstoff nærmer seg 20 kroner literen for både diesel og bensin. De skriver at nevnte administrerende direktør i Orkla sier til Dagens Næringsliv at en av årsakene er at transporten fra Kina er blitt ti ganger så dyr og også preges av hyppigere forsinkelser. Dette er uttrykk for krisa i de kapitalistiske logistikksystemene i kjølvannet av kriseåret 2020. Fra før ha Norges Bank varslet renteoppgang i september, noe som vil gjøre boliglånene til boligeiere dyrere, og snittprisen på tømmer økte med 32 prosent i årets tredje kvartal, samt at også tobakk og snus vil øke i pris etter nyttår.

“Dette er virkelig bekymringsfullt”, sier Sverre Rusten i Fattighuset til VG, og han forteller at de venter lengre køer til Fattighusets utdeling av matvarer i de kommende månedene. Han sier også at mange fattige “lider i stillhet”, uten å oppsøke Fattighuset. Andre sier til avisen at det er familier og enslige med lav inntekt som vil rammes hardest og først, og at mange har liten eller ingen økonomisk buffer til å takle prisøkningene.

En økonom sier til VG at inflasjonsøkningen vil føre til at fagbevegelsen vil kreve mer lønnsøkning, og at det kommende lønnsoppgjøret kan bli tøffere. Christian Poppe, forsker ved forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met, sier til VG at prisøkningene vil bli svært alvorlige, særlig for de 7-8 prosent i Norge som ligger veldig dårlig an økonomisk, og er veldig utsatte ifølge Poppe.

Den økte inflasjonen er ikke bare en fenomen i Norge, men gjelder også i eurosonen, hvor inflasjonen er på sitt høyeste nivå siden “finanskrisen” i 2008, i følge næringsavisen E24. De skriver at en viktig årsak til dette er de økte strømprisene i Europa. Tysk inflasjon er steget til det høyeste på 28 år. 

Kort oppsummert er dette et nytt sprang i utviklingen vi tidligere har beskrevet, hvor man i Europa generelt og også særegent i Norge, ser at en større andel av befolkningen blir fattigere. Proletariatets andel av folket er i ferd med å vokse, og de fattigste blant disse vokser også relativt sett. Dette økonomiske og sosiale grunnlaget vil igjen berede grunnen for skjerpet klassekamp. Vi understreker også at det som skjer her og nå, er at det arbeidende folket skal betale for kapitalismens krise, og at den kommende oppgangen skal tynes ut av særlig de fattigste delene av folket, særlig i den tredje verden.

Referanser

Dagligvaregigant setter opp prisene: – Skal bli enda verre

Prishopp på varer – frykter beintøff vinter for mange

Høyeste inflasjon i eurosonen siden 2008 – E24

Økonomer venter høyeste inflasjon på fem år