1

Brasil: Fattigbønder vinner seier i retten, men hindres av voldsmakta

Våre kamerater i den brasilianske avisa A Nova Democracia skriver at Statsadvokaten i Rondônia den 25. oktober vedtok at de utkastede familiene fra Tiago dos Santos og Ademar Ferreira-områdene ikke bare vil få komme tilbake, men at kommunen også må stille med busser til transporten.

Dette vedtaket samsvarer med avgjørelsen fra høyesterett (STF) 24. oktober, som avslo godseierens anmodning om å revurdere opphevingen av utkastelsen. 

Denne er et resultat av fattigbøndenes heroiske kamp og motstand, og er en ekstremt ugunstig situasjon for godseierene og andre reaksjonæres planer. Etter å ha brukt 1 million brasilianske real daglig i mer enn sju dager, på å kaste ut noen få familier, har delstatsregjeringen til fascisten Marcos Rocha og troppene til José Hélio Cysneiros Pachá (kalt “slakteren av Santa Elina” av fattigbøndene) blitt tvunget til å la bondemassene returnere til jorda si. 

Fattigbønder blokkerer motorveien igjen 

Også den 25. oktober, da møtet ble holdt med statsadvokaten, utførte fattigbøndene igjen en blokadedemonstrasjon på motorveien BR-364. Veien ligger i nærheten av der de utkastede familiene holder til. Fattigbøndene krevde at de over 3000 soldatene fra Militærpolitiet i Rondônia (PM-RO) og de Nasjonale sikkerhetsstyrkene til den folkemorderske militærregjeringa til Bolsonaro skal trekke seg tilbake fra jorda deres. 

På tross av kjennelsen fra STF om å oppheve utkastelsen, oppholder soldatene seg fremdeles der, og har til og med satt opp operasjonsbaser. 

Flere av bøndene kastet ut av leiren forrige uke ble ført til Santa Julia skole. Siden de ankom, har familiene vist en høy grad av organisering og har indignert krevd sine rettigheter. De har fordømt mangelen på vann, medisinsk behandling for de syke og mat. 

Militærpolitiet hindrer familier fra å returnere

På tross av kjennelsen fra STF og vedtaket gjort den 25. oktober, fortsetter militærpolitiet å hindre familier i å returnere til Tiago dos Santos-leiren.  Resistencia Camponesa skriver at mer en 100 bønder ventet hele natten til – og morgenen 27.oktober på å bli sluppet inn til eiendommen sin. Samtidig var sikkerhetsministeren i Rondônia Hélio Cysneiros Pachá, kjent som “slakteren av Santa Elina”, på besøk i området hvor hans militærpoliti utfører stadig flere ulovlige aktiviteter. 

På tross av vedtaket har militærpolitiet fortsatt den ulovlige beleiringen av leiren og kontrollerer hva som går inn og ut, det slippes svært lite mat gjennom. De krever i tillegg at bøndene som skal inn på området viser frem legitimasjon, identifiserer eiendommen sin og godtar at de blir eskortert av politi. Militærpolitiet skal også ha opptrådt aggressivt mot bønder og advokater som prøvde å ta seg inn på området. Agentene tok bilder, avhørte og kroppsvisiterte alle som skulle inn. 

cerco montagem
Uidentifiserte politibetjenter som forsøkte å skremme bøndene med å filme dem. Bøndene holdt seg standhaftige og organisert. Foto: AND 
tiagodossantosokt212
Bøndene fortsatte å kjempe for å returnere til hjemmene sine. Militærpolitiet har et krigsarsenal og en ulovlig operasjon som koster 1 million brasilianske real hver dag. Foto: AND
tiagodossantosokt213
Bøndene fortsatte å kjempe for å returnere til hjemmene sine. Militærpolitiet har et krigsarsenal og en ulovlig operasjon som koster 1 million brasilianske real hver dag. Foto: AND
tiagodossantosokt214
Politibetjenter fortsetter å mobilisere for å hindre familiene i å få fri tilgang til eiendommen sin. Foto: AND
tiagodossantosokt215
Politibetjenter fortsetter å mobilisere for å hindre familiene i å få fri tilgang til eiendommen sin. Foto: AND

Referanser
A Nova Democracia: RO: Após resistir, famílias despejadas retornarão para a Área Tiago dos Santos!
Dem Volke dienen: Tiago dos Santos: PM verstößt gegen STF-Urteil und hindert Familien an der Rückkehr