1

Frankrike: Overgrepsskandalen i den katolske kirken

En granskningskommisjon har avdekket at opp til 330 000 barn kan ha blitt misbrukt av katolske prester og andre ansatte i den franske katolske kirka i løpet av de seneste 70 åra. Tallet baserer seg på overgrepssaker som kirka selv har avdekket internt, og i stor grad dekket over og dysset ned.

Kommisjonen har avdekket med sikkerhet 216 000 saker av pedofile overgrep siden 1950, og kommisjonens leder sier overgrepene i kirken har vært et “systemisk problem”. Det er når kommisjonen også inkluderer overgrep utført av verdslige ansatte i kirka at tallet kan stige til 330 000 totalt, i følge granskerne. Med systemisk betyr det at ikke bare har mange overgripere søkt seg til kirken og utfoldet seg innenfor den, men de er også systematisk blitt beskyttet og dermed har det blitt lagt til rette for mange flere overgrep. 

Opp mot 3000 overgripere anslår kommisjonen skal ha jobbet i den franske delen av den katolske kirka de siste 70 åra, og de fleste har vært prester og andre religiøse ledere. Kirka ansetter totalt omtrent 7000 prester i dag, ifølge Wikipedia, og således har antallet overgripere utgjort en relativt stor andel av disse. I følge kommisjonens tall skal da også hver overgriper i snitt ha forgrepet seg på hundre ofre, noe som viser hvor fritt de har kunnet jobbe innenfor kirken og under dens beskyttelse. Avslørte prester har blitt flyttet til nye regioner for nye ofre, i stedet for å angis til politiet eller kastes ut av kirka.

Dette har vært et utbredt problem innenfor den katolske kirka internasjonalt, også i Norge, men omfanget av sakene i Frankrike er enormt. Ved begynnelsen av etterforskninga, som er utført av en nedsatt kommisjon, ble det snakket om at det kanskje var 10 000 ofre for overgrep. Omfanget av overgrepene kan heller kalles en “åpen hemmelighet” skriver våre kamerater i tyske Dem Volke dienen, i stedet for en “skandale”.

Våre kamerater skriver videre at kirkens egen etterforskning kan være motivert av det økte behovet for kirka i dag, som en “trøst for de trøstesløse” i møte med den allmenne krisa i imperialismen. Økt undertrykking og utbytting øker også behovet for å “dysse ned” deler av massene med religion, som Marx omtalte som “folkets opium” – altså som et middel til å gjøre hverdagen levelig for de fattigste og mest undertrykte. De mange overgrepssakene svekker kirkens innflytelse og prestisje, og dermed kan kirkelederne ha som motiv for å granske og rydde opp det samme som alltid: Å ikke miste flere tilhengere.

Franske France24 skriver da også at kommisjonen ble satt ned av Frankrikes katolske biskoper i 2018 for å “belyse overgrepene og gjenvinne offentlig tillit til kirken i en tid hvor kirken samler stadig færre”.

Hvor mye den katolske kirka angrer overgrepene i Frankrike, viser seg i planen for kompensasjon til ofrene. Frankrike er en sekulær stat (fransk: laïcité) og dermed er stat og kirke helt adskilt. Staten skal ikke betale erstatningene, kirka skal samle disse inn som donasjoner fra troende. Blant disse er det fortsatt mange ofre for overgrep, og nå skal disse altså betale for sine egne erstatninger – og den katolske kirkens ekstreme kynisme avdekkes igjen for alle som har øyne til å se med.

Referanser
France: New abuse scandal in Catholic Church
An inquiry exposed sexual abuse within French Catholic Church — now what?
French Catholic Church inquiry finds 216,000 paedophilia cases since 1950
Overgrep i den katolske kirke – Siste nytt – NRK
Anslår at 330.000 barn er utsette for overgrep i den katolske kyrkja i Frankrike