1

Ecuador: Evig heder og ære til martyrene av 15. november 1922

Frente de Defensa de Luchas del Pueblo (FDLP) – Forsvarsfronten for folkets kamp, publiserte 15. november en uttalelse i forbindelse med årsdagen for statens massakre på mellom 300 og 1000 mennesker under en generalstreik i Guayaquil. 

15. november 1922 deltok nesten alle arbeidere i byen i en streik mot forverra økonomiske forhold. Streikende og familiene deres var samla til et fredelig møte 15. november da de væpna styrkene og politiet helt uprovosert åpna ild mot mengden og drepte hundrevis.

FDLP skriver:

“I dag feirer vi nok et jubileum for ilddåpen til arbeiderklassen i landet.

15. november 1922 blei en historisk milepæl, prega av den gryende proletære ledelsen av klassen og folkekampene i landet.

I dag har proletariatets oppgaver blitt fordobla. Det er ikke nok å omstrukturere fagbevegelsen og gi den mer kamplyst, nettopp når rettighetene til arbeidere krenkes av Lassos overgivelsesregime, men det er viktig at nevnte omstrukturering tjener den proletære ledelsen av den nyedemokratiske revolusjonen i landet, og må tjene den store proletære verdensrevolusjonen.

Ikke glem martyrene av 15. november, vi må heise flaggene deres, vi må ikke glemme den nåværende opportunistiske og revisjonistiske ledelsen i fagbevegelsen, hovedfaren og hindringa for arbeiderklassen i å påta seg sin historiske rolle.

Heder og evig ære til martyrene av 15. november 1922!”

Referanser

Frente de Defensa de Luchas del Pueblo: HONOR Y GLORIA ETERNA A LOS MÁRTIRES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1922

Working Class History: 15.11.2020