1

24. november: Internasjonal dag for indiasolidaritet

Våre kamerater i redaksjonen for det internettbaserte tidsskriftet Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org) oppfordrer til å gjøre 24. november til en suksess som internasjonal aksjonsdag til støtte for folkekrigen i India, mot militærkampanjen Prahaar-3 som utvikles av den fascistiske Modi-regjeringen.

Komiteene til støtte for folkekrigen i India fra Galicia og India har erklært 24. november som internasjonal aksjonsdag, og Kommunistisk Internasjonale hilser denne erklæringen med dyp bevegelse og revolusjonær optimisme. De oppfordrer det internasjonale proletariatet og verdens folk til å gjøre dagen til en suksess.

Kameratene erklærer videre at initiativet fra komiteene i Galicia og Italia har den fulle støtten og anerkjennelsen av Indias Kommunistiske Parti (Maoistene), slik dette uttrykkes i uttalelser fra partiet.

Videre skriver kameratene at det utvikles en frigjøringsprosess i India, basert på bondemassene og under ledelse av proletariatet, som en nydemokratisk revolusjon som kommer konkret til uttrykk som folkekrigen ledet av CPI (Maoist). Massene uttrykker folkemakta i form av revolusjonære folkekomiteer i tusenvis av landsbyer i de frigjorte røde områdene som strekker seg gjennom flere av Indias delstater, hovedsakelig i de sentrale og nord-østre regionene, basert på folkemilitsen og Folkets frigjøringsgeriljahær.

Tidsskriftet kaller alle partier og organisasjoner i den internasjonale kommunistiske bevegelsen, alle revolusjonære, progressive organisasjoner og alle kvinner og menn av verdens folk, til å gjøre den internasjonale aksjonsdagen vellykka. Dette må gjøres med klasseoptimisme og revolusjonær energi, for å gi en kraftig impuls til å knuse den folkemorderiske kampanjen og de reaksjonære planene til den fascistiske Modi-regjeringen, og vinne en ny internasjonal seier for CPI (Maoist) og folkekrigen i India, for proletariatet, bøndene og andre revolusjonære klasser som bærer den nydemokratiske revolusjonen framover i dette enorme landet.

Kameratene understreker viktigheten av folkekrigen i India for maoismen, som et forsvar av ideologien mot den råtne revisjonismen som benekter den demokratiske revolusjonen, benekter bøndenes kamp for jord som basis for kampen mot imperialismen og som benekter den proletariske verdensrevolusjonens massegrunnlag i de demokratiske revolusjonene. Uten å lede bondemassenes kamp for jord, vil enhver “kamp mot imperialismen” være rene fraser for å føre folket bak lyset. Det er to store krefter i den revolusjonære bevegelsen har Lenin skrevet: Den internasjonale proletariske bevegelsen og den nasjonale frigjøringsbevegelsen. Det er bevegelsene til det internasjonale proletariatet og de undertrykte nasjonene.

Kameratene skriver at i 2009 forsøkte Indias herskerklasser å utrydde den revolusjonære bevegelsen med Operasjon Green Hunt, en krig mot folket, og at utallige revolusjonære organisasjoner over hele verden bidro til kampen mot denne. 24. november 2021 er 10-årsdagen for det feige mordet på kamerat Kishenji, en fremstående leder av CPI (Maoist) myrdet av den gamle indiske staten. CPI (Maoist) har anerkjent komiteene i Galicia og Italia, og kameratene skriver at Den internasjonale komiteen til støtte for folkekrigen i India (ICSPWI) ble stiftet i Milano 2011 av samling proletariske og maoistiske organisasjoner og partier, og i 10 år har de støttet folkekrigen i India med et internasjonalt proletarisk klasseperspektiv.

Kameratene publiserer erklæringer fra komiteene i Galicia og Italia og fra Indias Kommunistiske Parti (Maoistene), og de publiserer slagordene for den internasjonale aksjonsdagen og kampanjen:

STOP PRAHAAR-3!
DEATH TO THE FASCIST AND GENOCIDAL MODI REGIME!
LONG LIVE THE PCI(MAOIST)!
LONG LIVE PEOPLE’S WAR IN INDIA!

Referanse
Editorial: We call upon the international proletariat and the peoples of the world to make a successful International Day of Action on November 24 in support of the People’s War in India and against the “prahar military campaign” waged by the fascist Modi government! | Communist International