1

Aktiviteter mot Prahaar-3 – for folkekrigen i India

I forbindelse med den internasjonale aksjonsdagen 24. november til støtte for folkekrigen i India, mot den reaksjonære militære kampanjen Prahaar-3, har TFM mottatt bilder og rapporter om en rekke aktiviteter i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Oslo: Banner mot Prahaar-3 satt opp i Grorud 

TFM har mottatt følgende rapport og bilder:

“I forbindelse med den internasjonale aksjonsdagen mot Prahaar-3 har revolusjonære aktivister satt opp et banner over en trafikkert motorvei på Grorud i Oslo.”

Oslo: Slagord for folkekrigen i India

Den 24. november har det blitt observert et slagord med teksten «Long Live the People’s War in India!», malt på en vegg i umiddelbar nærhet til Rommen t-banestasjon i Groruddalen.

Bergen: Markering mot Prahaar-3 

Aktivister fra Kampkomiteen deltok i en markering sammen med Revolusjonære Kommunister ved Musikkpaviljongen i Bergensentrum på aksjonsdagen mot Prahaar-3. 

Det ble holdt appeller fra både Kampkomiteen og Revolusjonære Kommunister. Under appellene ble det markert avsky mot den folkemorderiske militæraksjonen Prahaar-3 og gitt støtte til den heltemodige kampen til Indias masser, proletariatet og folkekrigen ført av Indias Kommunistiske Parti (Maoistene).

Etter appellene ble det delt ut løpeseddler og tilslutt ble banneret hengt opp ved Musikkpaviljongen. 

Bergen: Slagord malt for CPI (Maoist) og folkekrigen i India

I Møhlenpris-området av Bergen er slagordene «Støtt folkekrigen i India!» og «Leve CPI (Maoist)!» malt på en vegg i anledning den internasjonale kampanjen mot Prahaar-3 og til støtte for folkekrigen i India.

Trondheim: Slagord for folkekrigen i India og for Friedrich Engels

TFM har mottatt bilder og rapport om at det denne uken ble utført aksjoner i Trondheim for å hedre Friedrich Engels fødselsdag og bidra til den internasjonale aksjonsdagen for folkekrigen i India, mot den reaksjonære militære kampanjen Prahaar-3. Slagordene satt opp er: «Fram for kommunismen!», «Leve kamerat Kisanji!», «Leve CPI (Maoist)!» og «Leve Friedrich Engels!» – alle slagord i rødt og flankert med hammer og sigd

Stavanger: Slagord til støtte for folkekrigen i India

Slagordet «Støtt folkekrigen i India!» med en hammer og sigd, er blitt malt i en undergang på Hillevåg i Stavanger. Bildet ble tatt onsdag 24 november.

Kristiansand: Plakater til støtte for folkekrigen i India

Aktivister i Kristiansand har hengt opp plakater 24. november, på den internasjonale aksjonsdagen mot militærkampanjen Prahaar-3, og til støtte for folkekrigen i India.