1

Brasil: Perus reaksjonære vil etterforske LCP

Kameratene i Kommunistisk Internasjonale har oversatt en artikkel fra den brasilianske demokratiske avisen A Nova Democracia om at den peruanske etterretningstjenesten vil etterforske Fattigbøndenes forbund (LCP) i Brasil, etter den enorme kampanjen for å hedre formann Gonzalo.

Forsvarskommisjonen i den reaksjonære peruanske kongressen har vedtatt et forslag om å innlede etterforskning av “pro-terrorisme” i delstaten Rondônia i Brasil, etter en markering til minne om og ære for formann Gonzalo. Formann Gonzalo ble myrdet etter 29 år med isolasjonstortur, og det peruanske mediamonopolet America Television viste bilder fra bondemarsjen i Brasil og borgerlige såkalte eksperter på Perus Kommunistiske Parti kommenterte med at det kan gjenta seg i flere land.

Representanter i den peruanske kongressen, med tilknytning til Fujimoris folkemorderiske regime og den folkemorderiske peruanske hæren, tok til orde for etterforskningen og for å advare Brasil med hvilken trussel slik sympati med formann Gonzalo utgjør for landet. Det hele inngår blant annet i kampanjen for å demonisere den revolusjonære kampen i Peru og dens ubestridte leder formann Gonzalo.

Til denne demoniseringen får de hjelp av rottene i den høyreopportunistiske linja (LOD), ledet av forræderen Miriam og organisert i MOVADEF. Disse har tilogmed posisjoner i den nye opportunistiske regjeringa i landet, regjeringa som fullførte mordet på formann Gonzalo, selv om de på råtneste vis også misbruker formann Gonzalos navn.

Referanse:

Brazil: Peruvian Reaction Wants to Investigate LCP for Honoring Chairman Gonzalo