1

Brasil: Ny sang fra Ameaça Vermelha

Kommentatorblokk 

A Nova Democracia ha delt en sang utgitt den 24. november av den revolusjonære rapgruppa Ameaça Vermelha (Rød trussel). Sangen har tittelen «Forjados no Fogo» som betyr «smidd i ild». 

Gruppas beskriver seg som ei kulturell gruppe med antifascistisk, antiimperialistisk, antiføydal og revolusjonær karakter. De forplikter seg til å sette ei klasselinje mellom fiendtlig borgerlig kultur og folkelig kultur for folkelig kamp, ta avstand fra den reaksjonære tradisjonen og de borgerlige ideene som omgir populærkulturen, som forsvar av narkotika og marginalisering, luksus og illusjoner om den borgerlige valgfarsen. 

De skal feire arbeiderklassens seire, fordømme den gamle statens forbrytelser,, imperialismen, godseierne og folkets bødler. Aktivt støtte den agrare revolusjonen og propagandere for den nydemokratiske revolusjonen til nydemokrati som uavbrutt går videre til den sosialistiske revolusjonen, som den eneste veien for de fattige på landsbygda og i byer.

Referanse

A Nova Democracia: Grupo de rap Ameaça Vermelha lança nova música: “Forjados no Fogo”

Ameaça Vermelha: Grupo Cultural Ameaça Vermelha