1

Filippinenes Kommunistiske Parti feirer 53 år

Filippinenes Kommunistiske Parti (FKP) melder på sine nettsider at tusener av mennesker over hele landet holdt vellykkede feiringer av partiets 53-årsjubileum. Det ble holdt samlinger og møter av partikomiteer, avdelinger av New People’s Army (NPA) og av revolusjonære masseorganisasjoner i byene og på landsbygda. 

Sentralkomiteen har i anledning 53-årsjubilieet for rekonstitueringa av partiet, som skjedde på formann Maos fødselsdag 26. desember, offentliggjort en uttalelse til bruk på møter i forbindelse med jubileet:

Frustrate the US-Duterte regime’s brutal counterrevolutionary war! Surmount all obstacles to carry forward the people’s democratic revolution!

FKP skriver at den landsomfattende feiringa viser at USA-Duterte-regimet og dets væpna styrker har mislyktes totalt i å få bukt med folkets revolusjonære kamp. Partiet, NPA og de revolusjonære masseorganisasjonene forblir sterke og fortsetter å vinne styrke. 

Til tross for den gamle statens væpna styrkers offensive forsøk på å stoppe feiringa ble det holdt samlinger på landsbygda og i fjellene. I løpet av de siste ukene skal den gamle staten ha sløst bort hundrevis av millioner pesos på militære operasjoner for å stoppe feiringa. 

Tross vansker som møter partiet, er det fast bestemt på å lede det filippinske folket i kampen mot imperialismen, føydalismen, byråkratkapitalismen, og i å føre folkets demokratiske revolusjon for å oppnå sine mål om nasjonal og sosial frigjøring.

Det fascistiske regimet har gjort sitt ytterste for å knuse partiet og alle revolusjonære styrker. De bruker de mest ondskapsfulle metoder for å forsvare og bevare sitt styre med korrupsjon og plyndring av folket i samarbeid med USA-Imperialistene.

FKPs Regionale Komite i Østre Visayas skriver i en uttalelse: 

I Østre Visayas, (et område der folkekrigen er svært aktiv, red anm), har den revolusjonære væpna kampen blitt ført i mer enn fem tiår. Partiet, NPA og folkets demokratiske revolusjon har slått dype røtter her blant de arbeidende massene, som omfavner dem varmt fordi de har som mål å fjerne det råtnende halvkoloniale og halvføydale systemet som har ført til så mye lidelse. Fordi de ivrer etter ekte forandring, bærer de kjempene massene frem folkets demokratiske revolusjon.

Denne heroiske kampen har så langt overlevd alle marionetteregimene siden partiet ble gjenstiftet for 53 år siden.

Kameratene skriver videre:

Den 8. Infanteri Divisjonen i den Filippinske hæren har erklært at de skal få slutt på all revolusjonær aktivitet i regionen før Duterte sin nåværende periode tar slutt i 2022. Som så mange andre før dem, er de idioter som sier slikt.

(..)

I motsetning til fiendens påstander vil revolusjonen helt sikkert overgå det stadig mer isolerte og hatede regimet.

Ledende partiorganer  sier at NPA-enhetene stadig får styrke ved å smi stadig bredere og dypere bånd til bondemassene. Fienden lurer bare seg selv med sine militærorganiserte «overgivelsesparader», til en verdi av mange millioner pesos. Filippinenes kommunistiske parti har uttalt at i mange revolusjonære områder spiller bondemassene bare for å lure AFP(Den gamle statens militære, Red anm), men er faktisk i konstant koordinering med NPA. Støtten til NPA fortsetter å bli dypere og utvide seg spesielt siden AFPs løgner og korrupsjon, og deres rolle i stjeling av jord for store utleiere, gruveselskaper og plantasjer, blir fullt eksponert.

Bilder: 

Røde stridende og medlemmer av masseorganisasjoner under en feiring av 53-årsjubileumet til FKP i Central Negros.
Røde stridende og medlemmer av masseorganisasjoner under en feiring av 53-årsjubileumet til FKP i Central Negros.
Partikadrer og røde stridende under en feiring av 53-årsjubileumet til FKP i Central Negros.
Partikadrer og røde stridende under en feiring av 53-årsjubileumet til FKP i Central Negros.

Hilsener fra røde stridende fra Luzon til Mindanao:

Referanse: 

CPP holds celebs despite AFP offensives, vow to frustrate Duterte’s brutal war

Unite and lead the masses in the heroic struggle to isolate and end the fascist terrorist US-Duterte regime