1

Kort rapport fra Lenin-Liebknecht-Luxemburg-demonstrasjonen 2022

TFM har fått rapport om at revolusjonære aktivister fra Norge deltok i demonstrasjonen i blokka ledet av Internasjonalistisk Kollektiv i Berlin og de tyrkiske kameratene i Partizan.


På søndag, i anledning 103-årsjubileet for drapet på Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht, grunnleggerne av Tysklands kommunistiske parti, av soldater med ordre fra deres politiske ledelse i 1919, samlet godt over 2000 mennesker seg for å minnes disse lederne og i tillegg den store Lenin.

Til tross for fortsatt unntakstilstand og restriksjoner, ble demonstrasjonen i år bedre besøkt enn i fjor, noe som også skyldes den spesielle vektleggingen av å fremheve ulike krefter for å vise solidaritet og mobilisere spesielt til demonstrasjonen i fjor i møte med brutale angrep fra reaksjonen. Men i motsetning til i fjor holdt politiet i år tilbake. Mens politiet i fjor angrep demonstrasjonen og de revolusjonære på demonstrasjonen under falske påskudd (som etterpå ble annullert selv av de borgerlige domstolene), var det i år knapt noen politistyrker langs hele demonstrasjonsruten.

Uten å bli skremt av fjorårets angrep, mobiliserte Berlins Internasjonalistiske Kollektiv en felles blokk, skulder ved skulder med kamerater fra en lang rekke land. Under Lenins sitat «Fortroppens rolle kan bare oppfylles av et parti som ledes av en avansert teori» kombinert med slagordet «Foren dere under maoismen» og under banneret «Evig ære og ære til formann Gonzalo», deltok de i demonstrasjonen på en militant og bestemt måte.

At kampen for gjennomføringen av maoismen og kampen for forsvaret av formann Gonzalos ledelse går hånd i hånd, ble i år vist på en særdeles imponerende måte i foreningen av de ulike kreftene innenfor den internasjonale kommunistiske bevegelsen i kampen mot forsøk fra enkelte reaksjonære på å dra formann Gonzalo og kommunistpartiet i Peru ned i gjørma. Disse forsøkene ble avgjørende besvart av kamerater fra Partizan og Berlins Internasjonalistiske Kollektiv.

Selv om den generelle tendensen er at demonstrasjonen i sin helhet blir mindre fra år til år fortsetter og den bare har begrenset utstråling, har det vært unntak som i fjor, da massene slo tilbake de reaksjonære angrepene med stort initiativ. Årets deltakelse har klart uttrykt, at til tross for undertrykkelse, til tross for reaksjonære angrep og til tross for opportunismens ritualer, kan LLL-demonstrasjonen spille en viktig rolle i foreningen av de internasjonale styrkene basert på marxisme-leninisme-maoisme.

Tekst på banneret: FOREN DERE UNDER MAOISMEN!

Referanse

Short report on the Lenin-Liebknecht-Luxemburg demonstration 2022