“Grønn omstilling” er en gigantisk løgn

Under frasene “grønn omstilling” og “det grønne skiftet” markedsfører de borgerlige partiene satsning og tiltak for nye former for energiproduksjon og produkter som elbiler og vindmøller. Dessverre er “det grønne skiftet” en gigantisk bløff: Det er ingen sjanse for at produksjonen skal bli klima- og miljøvennlig uten at vi avskaffer kapitalismen.